Galerie: Značení potravin dle EU

EU zavádí grafické značení na obalech potravin zvané Nutri-Score. Už dnes se používá ve Francii a některých dalších státech. Na barevné škále od zelené přes žlutou po červenou a písmeny od A do E je v něm označeno, jak daná potravina zatěžuje organismus konzumenta. Zákazníci se tak zorientují podobně jako u energetických štítků na domácích spotřebičích. Podle plánu Evropské komise by mělo být jednotné značení potravin jedním z opatření takzvané Zelené dohody pro Evropu. O jeho případném přijetí by se mohlo rozhodnout v příštím roce a následně by systém zaváděly jednotlivé státy.   Česko se k novému značení potravin zatím nepřidalo, stejně jako řada dalších zemí. Někteří zastánci práv spotřebitelů jsou přitom přesvědčeni, že by toto označení bylo vhodné i v tuzemských podmínkách. Také potravináři s touto formou značení souhlasí, ovšem výhradně jen za podmínky, že by zavedení bylo dobrovolné. Z nového průzkumu společnosti Ipsos zpracovaného pro Svaz obchodu a cestovního ruchu a Radu kvality vyplynulo, že by zákazníci měli o snazší informace o potravinách zájem. Systém Nutri-Score by podle průzkumu přivítaly čtyři pětiny zákazníků, především ti