K založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) došlo v Hlučíně-Bobrovníkách v roce 1924. Redakci to potvrdil hlavní vedoucí mládeže Tomáš Malurek. Jak zmínil, před založením sboru byl v obci k hašení jen sud na vodu, háky a jeden požární žebřík. V případě požáru v místní, nebo okolní vesnici, tak musel podle jeho slov povozník k místu požáru přivážet vodu.

Požární zbrojnici budovali třikrát

„V letech 1924-1925 byla postavena první hasičská zbrojnice. Její velikost a umístění v obci odpovídalo tehdejší potřebě a také možnostem. Po okupaci naší republiky fašistickým Německem byla zastavena činnost všech členských spolků, včetně sboru Českých dobrovolných hasičů,“ popisuje Malurek s tím, že pod dohledem okresních a místních německých orgánů byl zřízen sbor německých hasičů pod názvem Freiwillige Feuerwehr.

„Veškerý majetek Českého sboru musel být předán německému sboru. Do jeho řad byli postaveni někteří občané obce, bývalí hasiči, aby byla udržována připravenost hasičského družstva k zásahům proti požárům,“ řekl Malurek a doplnil: „Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v květnu 1945 vyvinulo několik občanů úsilí o obnovení sboru Českých dobrovolných hasičů.“ Jak vysvětlil, byl převzat inventář německého požárního sboru.

„Uplynulo 85 let záslužné a obětavé práce požární ochrany v naší obci. Jedna generace za druhou přejímala požárnickou štafetu a úkoly společné obrany proti požárům a přírodním katastrofám, starala se o nový dorost, o novou požární techniku a třikrát budovala novou požární zbrojnici. Poslední i jako společenskou budovu obce, dnes městské části Hlučín-Bobrovníky,“ nechal se slyšet Malurek.

Plesy pro dospělé i tábory pro děti

„V současné době u nás pracuje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zařazená do páté skupiny, která má k dispozici Tatru T148 CAS 32 a Avii, vybavenou motorovou stříkačkou PS12, plovoucím čerpadlem a motorovou pilou,“ vyjmenoval. Nezapomněl poděkovat ani městu Hlučín za nemalé dotace.

Nutno podotknout, že sbor dobrovolných hasičů v Hlučíně-Bobrovníkách je dost velký. „Má 180 členů, z toho je 43 žen,122 mužů a také 13 dobře reprezentujících dětí. V řadách členů SDH Bobrovníky jsou také dva významní členové, a to Biskup ostravskoopavské diecéze František Lobkowicz a Arcibiskup olomoucké diecéze Jan Graubner. Jednotka, která u nás pracuje, je složena výhradně ze členů našeho sboru a má 13 členů,“ sdělil.

Na otázku, jaké pořádají hasiči v obci plesy či soutěže, pak odpověděl: „V naší obci jsme jedna ze složek, která se umí dobře postarat o zábavu obyvatel. Pořádáme jak plesy pro dospělé, které jsou již několik let je vždy vyprodány, tak i maškarní pro děti i dospělé. Pořádáme také stavění i kácení máje, letní slavnosti a krmášovou zábavu. Kulturou to samozřejmě nekončí, pořádáme také každoročně Okresní Ligu mládeže ve hře "Plamen" a také pohárové soutěže pro muže i ženy.“ Za nemalou zmínku stojí podle něj též organizování Dětského letního tábora, který příští rok oslaví své první kulaté desáté narozeniny.