Sbor se rozrůstal, byla zakoupena ruční stříkačka, hadice a bylo i postaveno leziště, které sloužilo nejen k výcviku, ale i k sušení hadic. Po dobu trvání první i druhé světové války byla činnost dobrovolných hasičů přerušena a poté znovu obnovena,“ uvedla Veronika Burdíková ze Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Dobroslavice.

Podle jejích slov byla v každém hasičském sboru ustavena takzvaná samaritánská stráž k poskytování první pomoci všem občanům a v každém hasičském sboru byl zvolen starosta. „Prvním starostou v Březové byl Josef Ehler, který po odstoupení v roce 1936 byl za svou dlouholetou záslužnou činnost jmenován čestným starostou a v roce 2000 byl vyznamenán Medailí svatého Floriána. Náš čestný člen minulý týden odešel do hasičského nebe,“ podotkla.

V rámci akce Pomoc Slezsku pak v roce 1946 převzal záštitu nad obcí Okresní národní výbor v Klatovech. „V roce 1948 se stalo našim kmotrem město Nová Paka. Přátelské styky novopackých hasičů s našimi trvají dosud. Každoročně se pořádá setkání měst a obcí se společným názvem Březová-Brezová. Letos jsme byli obhájit první místo v Březové pod Bradlom. Přivezli jsme dvě krásná druhá místa,“ zmínila. Jak dále uvedla, Březová má jedno sportovní družstvo mužské a druhé ženské. „Dále vychováváme mladé hasiče, kteří nám dělají na soutěžích Plamen jenom radost. Naše nejmenší vede už od roku 1967 Jiří Mareth starší,“ doplnila.

SDH Březová měla k 31. prosinci 2008 osmaosmdesát členů. Z toho devět mladých hasičů, dvacet žen a devětapadesát mužů. Hasičský sbor podle jejích slov pořádá tradičně vodění medvěda s Pochováním basy. „Pořádáme také soutěže a protože jsme středisková obec máme malou výhodu,“ dodala Burdíková.