To, že veškeré úsilí nebylo marné, se ukázalo počátkem roku 1885, kdy náš sbor byl u dvou velkých požárů v Pusté Polomi.

7. března hořely statky hraběte z Falkeinhaimu a hned nato 8. března hořely stodoly Viléma Římana a Aloise Stoniše,“ uvedl starosta SDH Petr Najvert s tím, že bylo domluveno, že v případě neštěstí bude hlubočský sbor pomáhat i obcím Skřipov, Hrabství, Jakubčovice, Podvihov, Výškovice a Těškovice.

Jak zmínil, 26. června 1890 zakoupili hasiči čtyřkolovou stříkačku pro koňský potah a 50 metrů hadic. „Byla to velká událost, píše o ní i Opavský týdeník.

V tomtéž roce, 28. září byla tato stříkačka posvěcena farářem Šamárkem za účasti sborů z Pusté Polomi, Budišovic, Hrabyně, Slatiny, Suchých Lazců a Raduně. Od této události se změnilo vedení sboru na české,“ podotkl.

Po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918 projevili občané velký zájem o členství ve sboru, takže během krátké doby čítal již 51 členů. Dne 26. května 1945 po osvobození, začala znovu oficiálně činnost sboru.

Kritické období hasiči překonali

„Byla utvořena družstva mužů, žáků, dorostenců a dorostenek. Tyto družstva si potvrdily svoje schopnosti na soutěži v roce 1959, kde obsadily přední místa,“ řekl a doplnil, že v roce 1975 bylo zakoupeno vozidlo Robur, které nahradilo již vysloužilou Pragu RN.

„V roce 1984 jsme oslavili výročí 100 let trvání SDH Hlubočec. Rok 1989 byl podle jeho slov dobou převratných změn a událostí jak v naší společnosti, tak v samotném sboru.

„Změnilo se postavení sboru a jeho celkové začlenění do společnosti. Taktéž se projevují generační problémy, kdy odcházející generace starších členů nemá za sebe adekvátní náhradu, protože pro mládež už není hasičská činnost masovou záležitostí.

Kritické období se podařilo překonat a ke konci devadesátých let dochází k postupnému zlepšení.,“ pokračuje.

Pořádají plesy a karnevaly

Jednotka SDH má 14 členů. „Jednotkou je myšleno zásahové družstvo, jehož zřizovatelem je ze zákona obec. Všichni členové jednotky jsou zároveň členy sboru. Celý sbor má 70 členů, z toho 21 členů mládeže,“ vysvětlil Najvert.

Nakonec doplnil, že pořádají ples, kácení máje a v létě jeden nebo dva letní diskokarnevaly na hřišti. „Akce mají úspěch, ples bývá plně obsazen. Zbylé akce jsou venkovní, takže záleží na počasí. V současnosti jsme prakticky jediní, kdo takovéto větší kulturní akce v obci pořádá,“ dodal Najvert.