Tato slova stojí v Knize pamětí z roku 1893. Jak informoval hospodář Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Jamnici Vít Zwinger, prvním velitelem jednotky byl Theodor Prasek. Ten musel zaopatřit finanční prostředky.

„Občané se skládali po krejcarech, jen sedláci si mohli dovolit darovat jednu zlatku a více. Sbor obdržel větší peněžité dary i od dalších osobností, zejména okolních šlechticů. Nejvíce poskytla kancelář J. V. císaře a krále, padesát zlatých,“ cituje knihu pamětí Zwinger a pokračuje:

„Byly zakoupeny přilby kovové z mosazného plechu tlačené se zaokrouhleným hřebenem s pohyblivou šupinovou páskou z nového stříbra s rozetami s křížovkami a koženou vnitřní páskou v ceně pět zlatých.

Z další výstroje kronika zmiňuje opasky lezecké, opasky pro mužstvo, trubky, signálky, sekerky obyčejné i sekerky bohatě upravené pro velitele a jeho náměstka.“

V osmdesátých letech se uvažovalo o demolici zbrojnice

22. května 1919 bylo přistaveno hasičské skladiště. „V srpnu 1927 se sbor zúčastnil v rámci první putovní výstavy sjezdu českého hasičstva slezského v Opavě. Protože naše obec se nachází na území Sudet již desátého října 1938 byl z nařízení německých úřadů sbor rozpuštěn a všichni dosavadní členové byli povinni v obci založit hasičský sbor na způsob německých feujeverů,“ řekl.

V roce 1944 byl podle jeho slov sbor rozdělen na skupiny požární, protiletecké ochrany a samaritánské služby. „V šedesátých letech jsme obdrželi první motorovou stříkačku PPS-8. Počátkem osmdesátých let Národní výbor ve střediskové obci dokonce uvažoval o demolici naší zbrojnice.

To se stalo popudem ke kompletní renovaci celého objektu kterou si hradil sbor ze svých prostředků. Není bez zajímavosti, že v dřívějších dobách za každý zásah sbor obdržel finanční obnos od záložen, pojišťoven i od soukromých osob.

Například již při prvním zásahu v sousední obci třicátého září 1893 částku dvacet zlatých. Existovaly krom těchto jednotlivých i subvence celoroční. Za rok 1894 částku sto zlatých od zemského hasičského fondu a padesát zlatých a od záložny ve Stěbořicích, a.s.

Hasiči z Jamnice mají šestasedmdesát členů

V současné době má SDH Jamnice šestasedmdesát členů. Z toho deset dětí a čtrnáct žen. „Nutno brát v úvahu, že obec má tři sta obyvatel. Součástí toho jsou soutěžní družstva žen, dětí a můžu. Zároveň tvoříme deseti člennou zásahovou jednotku pro obec Stěbořice. Jednotka spadá do kategorie JPO5.

Pořádají soutěž Překonej rybník

Hasiči pořádají ples, diskoples, drakiádu, ale hlavní akcí je soutěž Překonej rybník. „Každoročně pořádáme letní slavnost, jejíž nedílnou součástí je soutěž pod názvem Překonej rybník. Tato akce se již stala dlouholetou tradicí a návštěvnost, která často několikanásobně převýší počet obyvatel naší obce, i zájem televizních stanic, to jen potvrzují.

Pravidla soutěže jsou následující. Pět členů družstva musí zapojit a roztáhnout hadice s proudnicí, s nimi pak přejít po úzké dřevěné lávce přes rybník, proudem vody, kterou dodávají zbývající dva členové pomocí ruční čtyřkolové stříkačky z roku 1893, shodit terč, na druhém břehu pak nasednout do loďky a bez pomocí pádel doplout do cíle,“ vysvětlil Zwinger.

Bližší informace a fotogalerie z této akce naleznete na nových stránkách sboru: www.sdhjamnice.cz.