Ten největší z nich je náš hasičský spolek, který vznikl z českého a německého sboru. Tvoření placených nebo dobrovolných hasičských sborů na území tehdejšího pruského Slezska se opíralo o vládní nařízení z roku 1873, jímž bylo obcím nařízeno zřizovat hasičské sbory,“ vysvětluje velitel Sboru dobrovolných hasičů v Kozmicích Lukáš Hanslik.

Jak dále zmínil, od tohoto nařízení k vytvoření samostatného dobrovolného hasičského sboru v Kozmicích vedla cesta přes takzvaný Spritzen-servise, tedy servis stříkaček.

„Tento servis slučující obce Darkovičky, Kozmice a Vřesinu v jeden celek, vznikl někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let a měl za povinnost zakročit v případě požáru v kterékoliv z těchto tří obcí. K tomu měl k dispozici od roku 1887 ruční sací stříkačku,“ pokračuje velitel.

Podle jeho slov se do té doby technická výzbroj těchto sdružení skládala z výtlačné dřevěné stříkačky, dvou beček, na kterých se voda dovážela a nalévala do stříkačky, a z šedesáti metrů hadic. „Výstroj nebyla žádná a každý hasič používal své vlastní oblečení. Zajištění rychlého zásahu při požárech bylo závislé na rychlosti, s jakou byla vypravena koňská příspřež jak pro stříkačku, tak i pro dovoz beček s vodou.

Navíc na základě úředního nařízení muselo být pro případ požáru připraveno u každého domku potřebné pomocné hasičské nářadí, které bylo pravidelně kontrolováno,“ podotkl s tím, že šlo o vědra na vodu, sud s vodou, bednu s pískem, dlouhé hasičské tyče s hákem a dlouhé tyče s plátěným pytlem na konci.

„Větší i drobné požáry a nepříliš dobrá a nepružná organizace takzvaných stříkacích servisů nakonec donutily občany Kozmic založit svůj vlastní požární sbor. S touto myšlenkou přišel na podzim roku 1904 do obce zástupce Slezské provincionální požární společnosti Otto Besuch z Dolního Benešova,“ řekl Hanslik.

Po obsazení Hlučínska zakázal nacistický režim všechny české spolky, takže v obci opět pracoval jen německý hasičský sbor, jenž ovšem zanikl v dubnu roku 1945. Český hasičský sbor pak svou činnost obnovil. Po doplnění techniky se činnost požárního sboru rozrůstala, stejně jako členská základna.

V současné době má kozmický hasičský sbor osmašedesát členů.

Kozmičtí dobrovolní hasiči pořádají v průběhu roku několik akcí. „Jedná se především o soutěž O putovní pohár starosty obce Kozmice, která je v posledních dvou letech zařazená do seriálu soutěží Moravskolslezské ligy v požárním útoku mužů a žen.

A dále pak noční soutěž Memoriál Františka Hanzlíka. Každoročně spolupořádáme v obci stavění a kácení máje, dětský den, obecní olympiádu a na přelomu roku již pravidelně obecní zabíjačku.

Ve své podstatě jsme nápomocni u všech akcí pořádaných obecním úřadem,“ sdělil Hanslik.

(hh)