„Na popud J. Beny rolníka, a starosty obce, F. Vaňka hostinského, K. Benše učitele a T. Krazyla došlo k založení hasičského sboru. Při první ustavující schůzi přistoupilo dalších jednačtyřicet členů sboru.

Prvním starostou byl zvolen Jan Bena a náčelníkem František Vaněk. Zakladatele na sebe vzali těžký úkol, vybavit jednotku výstroji a nářadím k hašení,“ uvedl velitel SDH Kyjovice Tomáš Zárychta a pokračoval:

„Obecní zastupitelstvo přislíbilo podporu na zakoupení hasičské stříkačky. Pomoc byla tak malá, že museli přispět i občané obce. V roce 1893 byla zakoupena první ruční stříkačka za 250 zlatých. Do té doby se používala stříkačka ze zámeckého dvora, do které se voda nosila v putnách,“ zmínil.

V roce 1895 byla podle jeho slov postavena hasičská zbrojnice u místní kaple, která po několika rekonstrukcích tam stojí doposud. „V roce 1935 bylo zakoupeno od velkostatkáře Štölberka za čtyři tisíce korun vozidlo Praga, které bylo přestavěno na hasičský automobil.

O rok později byla zakoupena motorová stříkačka PS 3, a tím se stala naše jednotka nejlépe vybavenou v okrese Bílovec. Po dobu druhé světové války došlo k rozvrácení celého sboru a zničena výzbroj jednotky. Po osvobození obce se schází první skupina nadšenců, aby projednali obnovení sboru.

Byl zvolen poválečný výbor, kde se starostou stal Mikošek Arnošt a velitelem Pecháček Bohumil,“ řekl s tím, že v tomto období čítal hasičský sbor sedmasedmdesát členů.

Zrekonstruovali hasičskou zbrojnici

Jak dále uvedl, muselo dojít k opravě výzbroje a výstroje. „V roce 1955 bylo vozidlo Praga nahrazeno automobilem americké výroby Bettford, který našim hasičům sloužil plných deset let. V roce 1965 byla zakoupena Tatra 805 a motorová stříkačka PS 8. Od roku 1972 byl kladem velký důraz na prevenci v obci a velmi důležitou prací s mládeží.

Do roku 1987 se nic podstatného jak s technikou tak s budovou nezměnilo. V roce 1987 vlastnilo místní JZD hasičské vozidlo CAS 25 RTHP. Po dohodě s vedením družstva bylo rozhodnuto, že toto vozidlo bude parkovat v naší zbojnici a naše jednotka ho může plně využívat,“ podotkl.

Podle jeho slov tak poprvé v jejich budově stála cisterna. „Po pěti letech byla přidělena Okresním sdružení hasičů motorová stříkačka PS 12 včetně vozíku s plnou výzbroji. V roce 1990 po rozpadu JZD jsme o vozidlo přišli, a proto Obecní zastupitelstvo rozhodlo o dlouhodobém pronájmu vozidla CAS 32 na podvozku T 148.

Toto vozidlo mimo zásahů bylo hojně využíváno k rozvozu pitné vody. V roce 1994 byla provedena rekonstrukce uvnitř hasičské zbrojnice. V prvním patře byla rozšířena společenská místnost včetně kuchyně, která nám slouží doposud,“ konstatoval a dodal, že v roce 1997 došlo k zakoupení Obecním úřadem vozidlo CAS 25 RTHP, se kterým zasahují do dnešní doby.

SDH Kyjovice čítá sto dvacet členů

„Během těchto let docházelo k výměně členů výboru do dnešní podoby, který čítá patnáct členů pod vedením starosty Jaromíra Richtera. K dnešnímu dni čítá náš sbor sto dvacet členů. Z toho třicet dětí do osmnácti let a osmnáct žen,“ upřesnil.

Zásahová jednotka patřící Obecnímu úřadu má patnáct vyškolených dobrovolných hasičů pod vedením velitele jednotky Tomáše Zárychty a velitelů družstev Antonína Dlouhého a Štěpána Kučery.

Pořádají hasičský ples

Kyjovičtí hasiči se aktivně podílejí na kulturních akcích pořádaných jak sborem, tak obcí. „Každoročně pořádáme hojně navštěvovaný tradiční hasičský ples, letní karnevaly. Aktivně pomáháme při organizaci velkolepé akce dětského dne Na soutoku, kde se schází asi čtyři tisíce návštěvníků. Letos se pořádala již počtvrté,“ vyjmenoval Zárychta.

Mezi další akce pořádané hasiči pak patří každoroční Obecní dožínky. „V předvánočním čase zajišťujeme společně s obecním úřadem Vánoční jarmark. V květnu každoročně pořádáme soutěž O pohár starosty obecního úřadu pro mladší a starší žáky, kterého se zúčastňuji sbory celého kraje. Během prázdnin pořádáme letní tábor pro naše děti,“ poznamenal.

Doplnil také, že mezi jejich hlavní úkoly patří výchova mládeže. „Pod vedením Antonína Vysoudila, vedoucího mládeže, se naše mladší a starší žákovská družstva každoročně účastní Hry plamen a Opavské ligy mládeže v požárním sportu. Družstvo mladších žáků patří mezi nejlepší v okrese. V loňském roce ve Hře plamen obsadili v Okresním kole krásné druhé místo.

Totéž umístění bylo i v Opavské lize, a tím jsme se probojovali na Pohár krajského starosty SDH. Tam jsme se umístili na čtvrtém místě. V letošním roce jsme v lize skončili na třetím místě,“ dodal Zárychta.

Jak dále informoval, kromě jejich žáků je reprezentují i dorostenci, kteří se v Okresním kole za poslední dva roky umístili na třetím místě. „Nemůžeme zapomenout na naše mužská družstva, která se aktivně účastní okrskových kol v požárním sportu včetně mužů nad pětatřicet let.

Za ty dodnes soutěží bývalý dlouholetý velitel sboru Miroslav Krčmář,“ uzavřel.