„Tento návrh podpořilo panstvo velkostatku Markvartovice, Darkovičky a Rotschildových statků v Šilheřovicích. Název sboru v němčině zněl Freiwillige Feuerwehr.

Zakládající členové sboru byli starosta obce František Zlotý, který byl zvolen starostou sboru a František Moravec, který byl zvolen velitelem. Celkový počet zakládajících členů činil sedmačtyřicet osob.

V aktivní činnosti bylo celkem šestatřicet členů,“ uvedl velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Markvartovicích Martin Ohrzal s tím, že každé nedělní odpoledne se konalo cvičení sboru povelem velitele an die Spritsse marsch.

„První koňská stříkačka, výstroj a výzbroj byla přivezena prvního července 1911 z továrny v Patschau. Toto vybavení pro šestatřicet členů zaplatila s přispěním sedmi set marek baronky Rotschild obec. V tomto roce byla taky postavena hasičská zbrojnice.

Po válce zakoupili hasiči motorovou stříkačku

V době první světové války padlo dvanáct členů našeho sboru. Od založení sboru do roku 1923 se velelo v německém jazyce, v dalším období se již velelo česky. Při akcích sboru začala od roku 1924 působit samaritánská služba,“ pokračuje.

Doplnil také, že po připojení Hlučínska k německé říší v roce 1938 bylo ve sboru znovu zavedeno německé velení. „Během druhé světové války byla činnost sboru velice omezena. Patnáctého července 1945 se konala druhá ustavující schůze dobrovolných hasičů. Starostou sboru byl jmenován řídící učitel Bernard Poruba a velitelem Josef Hudeček.

Po válce se začalo s obnovou poškozené techniky a výzbroje, v roce 1947 byla zakoupena nová motorová stříkačka. V roce 1949 byla zakoupena starší stříkačka „Herold“ od hasičského sboru Hrušov, který s námi velice úzce spolupracoval,“ zmínil a doplnil:

„Dopravu na akce, které se konaly v okolních sborech, zajišťoval svým soukromým nákladním autem bratr Jan Veřmiřovský. Od roku 1950 nebylo k dispozici žádné vozidlo, kterým by bylo dopravováno družstvo na různé akce a tuto dopravu prováděly okolní sbory.

V roce 1960 bylo sboru přiděleno požární vozidlo Erena, čímž došlo ke zkvalitnění činnosti sboru. V roce 1965 vystavěna požární nádrž, u které byl prováděn výcvik družstva. V roce 1969 byla přidělena Okresní inspekci nová motorová stříkačka PPS 12, která slouží dodnes.“

Na nové zbrojnici dělali zadarmo

Podotkl také, že činnost sboru se ve velké míře soustředila na preventivní činnost, zejména při domovních prohlídkách a při žňových pracích. „Členové zasahovali i při vzniklých požárech, největší z nich se stal šestého března 1969, kdy došlo k požáru místního hostince U Vybranců.

Rovněž se zúčastnili soutěže v přebor jednotlivců, kdy do krajského kola postoupil pan Janosch Josef a Hofrichter Josef, který se zúčastnil i celostátního kola v Praze. V roce 1983 začala výstavba nové požární zbrojnice, kterou projektoval pan Rudolf Latka.

Členové na této stavbě odpracovali dva tisíce šest set osmdesát tři hodiny bez nároku na odměnu. Slavnostním otevřením nové požární zbrojnice oslavili členové sboru pětasedmdesáté výročí od svého založení. Organizace měla ve své výzbroji i další techniku, a to cisternu ZIL, valník IFA a dopravní automobil DA 12 Avie 31,“ vyjmenoval Ohrzal.

Dodal, že v roce 2007 byla jejich sboru přidělena dotace ministerstva vnitra a bylo zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS 15 M2Z na podvozku Mercedes-Benz Atego. V roce 2008 pak bylo zakoupeno nové dopravní vozidlo DA 12 FORD TRANSIT.

„V tomto roce proběhla rovněž celková rekonstrukce hasičské zbrojnice. V současné době sbor disponuje kromě výše uvedených vozidel také moderní dýchací technikou a speciálním zařízením pro rychlý a kvalitní zásahy při mimořádných událostech. Jednotka je vybavena nejnovějšími prostředky osobní ochrany,“ řekl.

Markvartovičtí hasiči mají dvě výjezdová družstva

SDH Markvartovice má v současné době devětasedmdesát členů, z toho sedmapadesát mužů a dvaadvacet žen. „V rámci členské základny pracuje dorostová a mládežnická skupina, která činí devatenáct členů. Výjezdová jednotka spadá do kategorie JPO 3/1. Má dvě výjezdová družstva v celkovém počtu osmnácti členů, z toho je jedna žena,“ vyjmenoval Ohrzal.

Věnují se kulturní činnosti

Podle jeho slov je kulturní činnost sboru velmi pestrá. „V dřívějších dobách, se kromě plesu pořádaly i divadelní představení a slavnosti. V současné době se zaměřujeme na pořádání plesů. Patnáct let byla pořádána soutěž s názvem Memoriál Karla Janoše.

V letošním roce se uskuteční druhá netradiční soutěže o putovní pohár starosty obce. Tradičně pořádáme stavění a kácení májky. O hasičské plesy je tradičně velký zájem a vzhledem k tomu, že nemáme v obci větší sál, musíme zájemce s lítostí odmítat.

Deset let má sbor družbu s polskými kolegy z Ochotniczej stráže požárnej ve Wiesolce, z gminy Lazy. Navzájem se zúčastňujeme soutěží a kulturních akcí,“ podotkl. Zmínil také, že devatenáctého června příštího roku oslaví sbor sto let svého trvání.

„V současné době se připravuje vydání vzpomínkového almanachu, bude pořízen nový prapor. Současný prapor je historicky cenný a jeho další užívání by ho mohlo značně poškodit. A další potřebné záležitosti k důstojnému průběhu oslav,“ doplnil.