Jak uvedl starosta sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Oldřišově Jan Ciminga, po třech letech ve sboru bylo padesát členů. „Velení bylo německé a základní výcvik byl prováděn po vzoru armády. Se sborem bylo počítáno nejen k hašení požárů v době míru, ale i za války.

První dochovaná písemná zpráva je z šestnáctého června roku 1924 napsána tehdejším velitelem panem Františkem Kvítkem. K hasební technice nejdříve patřily plátěné nádoby, kbelíky, ruční cylindrové stříkačky přes parní a motorové stříkačky až k dnešní moderní technice,“ vyjmenoval Ciminga s tím, že místní sbor zakoupil v roce 1920 výsuvný mechanický žebřík, který v té době byl jeden z nejmodernějších.

„Finanční prostředky na něj byly získány ze sbírek a darů bohatých sedláků a obecní rady. V roce 1931 byla zakoupená první motorová stříkačka Rosenbauer. Druhá světová válka na čas zastavila činnost sboru.

V dubnu roku 1945 dostala taky hasičská zbrojnice přímý zásah a veškerý materiál byl zničen. Konec války ještě neznamenal obnovení činnosti. Přišly žně a bylo třeba zabezpečit první skromnou úrodu. Sbor se začal pomalu obnovovat a členská základna se rozrůstala,“ uvedl.

Padesátá léta: důraz na kontroly

V padesátých až sedmdesátých letech byl podle jeho slov kladen velký důraz na protipožární kontroly, což mělo vliv na počet požáru v naší obci. „V tomto období bylo jen několik požáru s malou škodou, kromě úmyslně založených v roce 1954.

V šedesátých letech byla provedena výstavba nové hasičské zbrojnice. Její výstavba pokračovala s určitými obtížemi, přesto byla v roce 1965 dokončena a slavnostně otevřena. Činnost zásahové jednotky stale více zajišťoval obecní úřad. Činnost družstva se vyvíjela a měnila se zájmem a přístupem členů.

Velmi dobře si družstvo vedlo v osmdesátých letech,“ podotkl Ciminga a doplnil, že součástí soutěže byl taktéž výstup do prvního podlaží cvičné věže, který nikde v okolí nebyl.

Obnovili oslavy svatého Floriána

„Od roku 1990 se obnovily oslavy svatého Floriana, patrona hasičů spolu se sbory Služovic a Vrbky. V roce 1993 se konal první ročník soutěže příhraničních obcí ,Moravská brána, které se náš sbor pravidelně zúčastňuje a navázal taky velmi dobré vztahy se stražakami z Pilszce (PL). Od roku 1911 sbor vlastnil svou hasičskou zástavu která se v době druhé světové války ztratila.

V roce 1995 se rozhodlo pořídit zástavu novou která byla zhotovena podle dostupných fotografii jako kopie původní a pátého května 1996 posvěcena,“ dodal. Vyjmenoval také starosty oldřišovského sboru.

„Starostové sboru byli: Toman Vojtěch, Verner Emrich, Ševior Hubert, Šafarčík Helmut, Grygar Josef, Buchta Richard, Podolinský Milan, Miketa Vílem, Ciminga Jan,“ doplnil.

Technika ve sboru

Po válce byla podle Cimingy ve výzbroji motorová stříkačka Rosenbauer a vozidlo Steuer. „V roce 1954 sbor obdržel dvoukolovou motorovou stříkačku DS-16 která na tu dobu byla velmi moderní a sbor ji vlastnil až do roku 1983.

V součastné době je ve sboru požární stříkačka PS8, PS12 a soutěžní PS18. Po vozidlu Steuer sbor vlastnil Tatru 805 až do roku 1978 a do roku 1994 Pragu ST-5. Potom byla ve sboru tři roky AVIA 30 s plachtou a od roku 1997 až 2008 skříňová Avie.

V součastné době sbor vlastní VW Transportér,“ vyjmenoval.

Každoročně pořádají plesy

Jak dále Ciminga zmínil, ve sboru je celkem dvaašedesát členů, z toho patnáct žen. „V zásahové jednotce obce je deset členů. Výjezdová jednotka spadá do kategorie JPO 5,“ řekl. Konstatoval také, že hasiči každoročně pořádají plesy s pochováním basy, kterého se účastní okolo dvou set lidí.

„V srpnu pořádá sbor Hasičský víkend. V pátek nebo sobotu je hasičský karneval a v neděli hasičská slavnost, které se účastní asi čtyřicet družstev soutěž. Je hodnocena velice kladně jak ze strany soutěžících tak i diváků,“ poznamenal Jan Ciminga.