„Při vzniku hasičského sboru platili členové příspěvky, a sice při vstupu do sboru jeden zlatý a pak měsíčně třicet krejcarů. Tyto příspěvky byly později zrušeny. Tenkrát neměl sbor žádnou výzbroj a výstroj, a proto používal starou obecní stříkačku, do které se musela voda nalévat džbery.

Tato stříkačka ovšem nevyhovovala v žádném směru. Členové sboru proto zamýšleli zakoupit si stříkačku novou. Finančních prostředků však nebylo,“ uvedl velitel družstva hasičů z Pusté Polomi Ondřej Pracný s tím, že nakonec se vše za pomoci tehdejšího starosty povedlo.

Hasiči vyjíždějí do deseti minut

„V roce 1911 členové hasičského sboru za spolupráce tehdejší Obecní správy a za starostování Josefa Kudely postavili nové, tehdy moderní hasičské skladiště, které po několikerých úpravách a opravách vlastně sloužilo do roku 2006, kdy byla hasičská zbrojnice kompletně zmodernizována,“ pokračoval Pracný a doplnil, že od založení hasičského sboru se na jeho vedení a řízení podílelo třináct starostů nebo předsedů.

„Do roku 1989 existovala v naší obci kromě SDH také hasičská jednotka JZD. Po rozpadu JZD fungovala v obci pouze JSDH, tedy jednotka sboru dobrovolných hasičů. Ta zajišťovala požární bezpečnost v obci.

Jednotka byla výhradně složená ze členů SDH, jejichž schopnosti odpovídaly moderním nárokům na odbornost,“ zmínil se slovy, že jejich jednotka byla v rámci požárního poplachového plánu zařazena do kategorie JPO III., to znamená jednotka s působností i mimo katastr obce, s výjezdem do deseti minut.

„Postupem času byla jednotka dovybavována modernější technikou, osobními ochrannými prostředky a dalším vybavením nutným ke zdolávání nejen požárů, ale i technických zásahů, jejichž množství neustále stoupalo.

Z tohoto důvodu byla v roce 2006 obcí Pustá Polom zřízena jednotka JSDHO, tedy Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je obcí financována a má momentálně dvacet členů. Toto dopomohlo k nákupu dalších modernějších technických a ochranných prostředků,“ doplnil Pracný.

Mají také družstvo žen

Jak dále Pracný řekl, sbor se kromě zásahové činnosti zabývá také pořádáním kulturních akcí. „V letošním roce jsme v létě velkolepě oslavili výročí sto dvacet let od založení sboru. Mimo tuto, zatím největší a organizačně nejnáročnější akci, náš sbor každoročně pořádá Dětský stanový tábor na naší táborové základně v Zálužné.

Zabýváme se také pořádáním sportovních akcí všeho druhu. Kromě dvou soutěží v požárním sportu pořádáme také florbalový a volejbalový turnaj v tělocvičně základní školy. Každý rok nechybí také dva disco karnevaly, dva plesy a na jaře oslavy kacení máje,“ vyjmenoval.

Dodal, že co se požárního sportu týče, tak se sbor účastní s družstvem mužů závodů Opavské ligy a Moravskoslezského poháru. „Po takřka deseti letech se znovu vytvořilo v Pusté Polomi také družstvo žen.

V současné době čítá sbor šestadevadesát členů, z toho čtyřiadvacet žen a dívek a devatenáct mládežníků do osmnácti let,“ upřesnil Ondřej Pracný.