„Podnět ke vzniku dal Josef Hykel, řídící učitel na tehdejší smolkovské škole. Prvním starostou se pravděpodobně stal Josef Resner. Díky různým peněžním se podařilo v roce 1892 zakoupit čtyřkolovou vozní stříkačku, jejíž svěcení proběhlo v červnu téhož roku.

Válečná léta 1914 - 1918 činnost sboru značně ochromila. K opětnému oživení došlo až po táboru lidu na Ostré hůrce 22. 9. 1918,“ popisuje Dumbrovský s tím, že první poválečná valná hromada se konala v květnu 1919.

V průběhu druhé světové války pak podle jeho slov došlo k poškození motorové stříkačky. V posledních dnech války byla zničena i hasičská zbrojnice. „Velký význam v poválečné pomoci sehrál hasičský sbor z Kunčic, který se stal kmotrem smolkovského hasičského sboru.

V roce 1949 byla ustavena zdravotní hlídka sboru, ustavena 1. ženská četa a také rozhodnuto o postavení nové hasičské zbrojnice a oslavách 60. výročí založení sboru, které proběhly v roce 1950. Padesátá léta byla spojena s řadou činností směřujících k obnově hasičské výzbroje a techniky a k budování hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena v roce 1951,“ pokračuje starosta sboru.

Jak dále zmínil, v roce 1973 obdržel sbor novou stříkačku PPS 12, v roce 1978 pak vozidlo CAS 16 RTO, které zcela ukončilo svou činnost v roce 2000 a dodatečně bylo nahrazeno vozidlem AVIA 30. „V roce 1974 se přistupuje k rekonstrukci hasičské zbrojnice. V roce 1978 pak vzniká osmnáctičlenné žákovské družstvo.

Za svou činnost je sbor v roce 2003 oceněn medailí „Za příkladnou práci“.

V tomto období dochází také k navázání přátelských styků s hasiči na Slovensku a v Polsku,“ podotkl a dodal, že v současné době se opět přistupuje i k postupným úpravám a opravám hasičské zbrojnice.

SDH Smolkov má v současné době 11 členů. Velitelem je Stanislav Kolář. V poválečné historii sboru se podle starosty sboru každoročně pořádaly tradiční maškarní plesy. „Postupem času se však počet masek na plese zmenšoval. Proto bylo v roce 2005 rozhodnuto o konání Hasičského plesu bez masek.

Návštěvnost bývá slušná, i když někdy ovlivněna chřipkovou epidemií. Od roku 2000 je sborem organizována pohárová soutěž družstev mužů i žen O putovní pohár starosty obce,“ uvedl se slovy, že počet zúčastněných družstev nepřesahuje dvacítku, ale mnohá družstva se jí zúčastňují pravidelně.