„Tyto jednotky neboli sbory byly nazývány feuermani, tedy hasiči, a byly zakládány na velkých statcích. Ve městě byla taková jednotka na bývalém státním statku na Opavské ulici.

Dnes je na tom místě prodejna Billa. Roku 1873 byl založen česko-německý sbor,“ zmínil k historii Türke a doplnil, že český sbor začal psát svou historii pátého srpna 1928 se zakládající členskou základnou o síle 95 členů.

Hasiči oslavili loni 135 let

„Činnost hasičů v Hlučíně v loňském roce oslavila 135. výročí a samotný sbor dobrovolných hasičů tak, jak funguje dodnes, slavil v roce 2008 osmdesát let od svého založení. Z počátku sbor nedisponoval příliš velkým vybavením, samotný rozkvět sboru byl zaznamenán v letech 1930 – 1935.

V této době sbor zlepšoval všechny úseky požární ochrany, fyzickou i odbornou zdatnost,“ uvedl Türke a doplnil: „Ve vozovém parku byly dvě automobilové stříkačky, jedna dokonce s posuvným žebříkem, což bylo nejmodernější vybavení.

Členská základna stále vzrůstala do roku 1938, kdy bylo o sboru 205 členů aktivních a 20 členů přispívajících. V letech 1938 – 1945 se stalo Hlučínsko součástí Velkoněmecké říše.“ Podle jeho slov došlo dočasně ke zrušení českého sboru a ke sloučení ve sbor česko-německý, pod výhradně německým velením.

„Veškerá technika a výzbroj byla zabavena a předána německému sboru. Po ukončení války v roce 1945 začal sbor znovu budovat svou základnu i prostředí pro poskytování kvalitní požární ochrany,“ podotkl.

Na stanici jsou společně profesionální a dobrovolní hasiči

Jak dále zmínil, v současné době čítá členská základna čtyřiačtyřicet členů. Patnáct hasičů ze sboru jsou členy výjezdové jednotky, jejímž zřizovatelem je město Hlučín. „Hasičská stanice otevřená v roce 1996 započala novodobou historii dobrovolných hasičů z Hlučína.

Na stanici jsou společně dobrovolní a profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. K dispozici mají dobrovolní hasiči cisternovou stříkačku na podvozku Man pořízenou v roce 2007, která má ve své výbavě nejen prostředky na hašení požárů,“ uvedl s tím, že mezi základní vybavení dnes už patří vyprošťovací zařízení, zdravotnický materiál, speciální obleky, motorové pily, čerpadla, člun na vodu, a jiné.

„Pro dopravu materiálu, hasičů a vlečení člunu používají dopravní automobil Avia. Používané ochranné prostředky jako jsou přilby, obleky, rukavice používané u sboru patří mezi ty nejmodernější a dnes už jen těžko rozeznáte rozdíl mezi dobrovolným a profesionálním hasičem na první pohled,“ konstatoval.

Hasiči vyjíždějí do deseti minut

Podle příslušné legislativy a zpracovaném požárním poplachovém plánu pak patří jednotka SDH Hlučín do III. kategorie jednotek požární ochrany. „Znamená to výjezd prvního požárního družstva do deseti minut od vyhlášení poplachu v kteroukoliv denní dobu. Systém svolávání hasičů opouští dlouhá léta využívané sirény se zvukem požárního poplachu.

V době moderních telekomunikačních systému jsou i hasiči svolávání krátkými textovými zprávami na mobilní telefony. Občas přes den je ještě možné slyšet zvuk sirén svolávající hasiče k výjezdu. Převážně ale lidé z Hlučína vidí až samotné hasiče jedoucí k zásahu a nebo jejich činnost na místě například požáru, dopravní nehody,“ podotkl a dodal, že hlučínští dobrovolní hasiči řeší ročně v průměru okolo čtyřiceti událostí, převážně technického charakteru.

„O odborné vzdělávání hasičů se starají velitelé jednotky, kteří každoročně do plánu výcviku zahrnují školení ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, poskytování první pomoci, zásahy na vodních plochách, zásahy v prostředí s velkým počtem osob, používání dýchací techniky a speciálních obleků, a jiné,“ vyjmenoval.

Hasičské akce jsou populární

Členové dobrovolného sboru hasičů v Hlučíně podle něj každoročně pořádají několik dnes už tradičních kulturních akcí. „Patří mezi ně tradiční hasičský ples, dále dospělý a dětský maškarní ples. Na dospělém maškarním plese se pochovává basa, což nám symbolicky ukončuje plesovou sezonu.

Vysoká účast na těchto akcích nás přesvědčuje o popularitě těchto zábav. Významně se podílíme na pořádání dětských dnů, ukázek pro děti ve školách,“ řekl. Nejmladší akcí pořádanou hasiči je podle Türkeho soutěž v simulaci zásahové činnosti, která se počátkem září uskutečňuje na Mírovém náměstí v Hlučíně.

„Smyslem klání je porovnání sil hasičů a hasiček z řad profesionálních i dobrovolných s použitím plné zásahové výstroje na trati, jenž simuluje podmínky u zásahu. Vše se řídí určitými pravidly. Doplní-li se k tomu nádherné počasí, tak i zde máme divácky atraktivní podívanou,“ vysvětlil.