„Náš sbor se tedy jmenoval Freiwilige Feuerwehr Köberwitz. V letech 1913-1914 byla uskutečněna výstavba hasičského skladiště. Bylo vybudováno severním směrem od nového asi osmdesát metrů vzdáleného kostela. Jeho přibližná podoba se dochovala do dnešních dnů,“ přiblížil historii Drastík. Doplnil také, že sedmého května 1922 přijal spolek jméno, jehož název k registraci zněl Sbor dobrovolných hasičů v Kobeřicích. „Koncem roku 1968 se začalo se stavbou nové hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření a předání do užívání bylo uskutečněno druhého července roku 1972. Tuto zbrojnici využíváme po dnešní dny,“ podotkl velitel. V současné době má sbor okolo stovky členů. Toto číslo se podle Drastíka mění s tím, že někteří členové odcházejí a naopak jiní přicházejí.

„Hlavně se jedná o mládež. Ve sboru máme jedno soutěžní družstvo mužů, jedno dorostenců, jedno dorostenek a jedno žákovské družstvo. Naše zásahová jednotka, to jsou členové, kteří vyjíždějí k požárům a jiným událostem, čítá v současné době šestadvacet členů. Z toho jednoho velitele zásahové jednotky, dva velitele družstva a pět strojníků,“ zmínil a doplnil, že v jednotce je jedenáct členů, takzvaných nositelů dýchací techniky a pět členů, kteří mohou obsluhovat motorové pily. „Všichni tito členové musí projít zdravotní prohlídkou a musí být řádně proškolováni,“ dodal Drastík.

K činnosti kobeřických hasičů patří také kultura. „Každoročně pořádáme ve svém sále hasičský plesový večírek, který má svoji tradici. Další velkolepou akci, kterou u nás v našem areálu pořádáme, je tradiční Koberjam. Je to hudební akce, ve které vystupují muzikanti z Kobeřic a okolí,“ vysvětlil Drastík s tím, že tato akce má již velkou tradici a letošního desátého ročníku se zúčastnilo okolo patnácti set diváků různých věkových kategorií. „Samozřejmě organizujeme také soutěže, letos budeme organizovat finále Okresní ligy, tedy Pohár ředitele územního odboru v Opavě. Tato soutěž se skládá z běhu na sto metrů a požárního útoku. Věříme že opět přijde velký počet fanoušků požárního sportu,“ uzavřel Drastík se slovy, že budou také spolupořadateli Dne obce, který se uskuteční pátého září.