„Tehdy se při požáru statku zjistilo, že je potřeba lépe koordinovat hasební práce, a proto byl na návrh místních občanů a se souhlasem tehdejšího představenstva obce založen sbor dobrovolných hasičů a ustanoven prozatímní výbor SDH,“ vysvětlil Jedlička.

Zmínil také, že původní velení sboru bylo vzhledem k tehdejším národnostním poměrům v kraji německé, ovšem již v roce 1884 bylo na návrh tehdejšího velitele ustanoveno velení české.

„Od těch dob funguje SDH Mikolajice stále na principu myšlenky, se kterou byl jistě v roce 1879 zakládán, tedy pomoc bližnímu v nouzi, pomoc druhým,“ podotkl.

SDH Mikolajice má v současné době 57 členů, z toho 13 mladých hasičů. „Sbor je nositelem tradic, které se v naší obci udržují již mnoho desetiletí. Patří mezi ně například tradiční pořádaní Hasičských bálů, Vodění medvěda, Pochování basy spojené se smažení vajec, Svatofloriánská mše či Oslavy výročí založení našeho sboru,“ vyjmenoval akce pořádané hasiči Jedlička.

Doplnil také, že se rovněž se podílejí na organizaci akcí pořádaných místní organizací Českého červeného kříže či obecním úřadem. „Akce pořádané naším sborem se díky dobré a přátelské atmosféře vždy těší velké oblibě jak místních občanů, tak i přespolních návštěvníků,“ doplnil Jedlička.