„Stanovy Dobrovolného sboru hasičského v Uhlířově byly schváleny C. k. Slezskou zemskou vládou v Opavě dne dvacátého června 1892 a podpisem zemským prezidentem stvrzeny.

Devětadvacátého června 1892 byli svolání občané obce do místnosti starosty na Valnou hromadu,“ zmínil Pavelek s tím, že se jí zúčastnilo osmadvacet občanů. Dále pak byla zvolena volební komise a proběhly první volby do výboru sboru.

„Výbor spolku si uvědomoval, že musí pro svou činnost zajistit finanční pomoc. Sbor nadále podporovali dobrodinci a od roku 1896 přispíval na činnost i Obecní úřad v Uhlířově. I přes počáteční nesnáze a neshody s obecním zastupitelstvím byla činnost sboru naplněna plodnou prací pro obec. Bylo prováděn praktický výcvik mužstva a vzdělávání všech členů,“ pokračuje Pavelek.

Podle jeho slov na výborové schůzi čtvrtého června 1946 navrhl velitel, aby Okresní hasičská jednota v Opavě požádala o přidělení kmotrovství některého hasičského sboru z Čech. „Na výzvu se přihlásil hasičský sbor z obce Čtyřkoly-Javorník v okrese Benešov. Tito slíbili, že kmotrovství nad naším sborem přijmou a pomohou nám jak po stránce finanční, tak i materiální.

Darovali nám sedm tisíc korun a zmotorizovanou ruční stříkačku včetně příslušenství,“ konstatoval a doplnil, že slavnostní předání se uskutečnilo osmadvacátého a devětadvacátého září 1946, kdy devětadvacet tamních bratrů navštívilo naši obec.

„Stříkačka je provozuschopná do dnešních dnů. Taktéž přátelství obou sborů trvá dosud,“ podotkl.

Jak dále řekl, po celou dobu jejich činnosti byla vždy na prvním místě příprava mužstva, a to jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické. „Náš sbor se zajímal nejen o boj s ohněm a ochranu majetku, ale naši členové se velkou měrou podíleli na kulturním vyžití v obci. Pořádali tradiční plesy, Krmášové zábavy, Kacení máje, Smažení vajec.

Spolupracují se složkami v obci, například s Českým červeným křížem nebo se sdružením rodičů v mateřské školce,“ doplnil se slovy, že mnozí členové se podíleli na činnosti v oblasti ochotnického divadla. V současné době je evidováno v v SDH Uhlířov celkem pětasedmdesát členů, z tohoto počtu je devětačtyřicet mužů a šestadvacet žen.

Také v požárním sportu mají uhlířovští hasiči dobré výsledky. „Každoročně se pravidelně zúčastňujeme prvního kola soutěže v požárním sportu, kde soutěží vždy alespoň jedno družstvo mužů do pětatřiceti let. V poslední době se soutěže zúčastňuje i družstvo žen.

Velmi dobře se vede naše družstvo v Okresní lize,“ doplnil Miroslav Pavelek.