Dění posledních dní, kdy se bývalý jednatel Martin Víteček ohradil proti některým tvrzením radnice (pozn. red. Deník informoval v pondělí 9. září), dávalo tušit, že zastupitelstvo možná bude bouřlivé. Opak se ale stal pravdou. Možná i proto, že dva z omluvených zastupitelů byli včera i Libor Witassek a Dalibor Halátek, členové opoziční Změny pro Opavu. Právě zmíněná politická strana aktuální situaci v hokeji na svém facebookovém profilu kritizuje a vystupuje ve prospěch bývalých jednatelů Martina Vítečka a Lubomíra Tobolky, kteří na své funkce rezignovali letos v červnu.

Další opoziční zastupitel Radim Křupala se pozastavoval nad tím, proč by měl mít opavský hokej pouze jednoho jednatele, namísto předchozích dvou. „Je to městská společnost, mělo by tam platit pravidlo vícera očí a jakási vzájemná kontrola,“ řekl.

Na Křupalův dotaz reagoval právník Miroslav Cák. „Čím vyšší je počet osob v orgánech, tím je společnost méně operativní. U velkých obchodních korporací, kde je více jednatelů či členů představenstva, je to proto, že každá osoba má pod sebou nějaký úsek. HKO je malá korporace a zvýšené množství jednatelů způsobuje snížení schopnosti věci dennodenně řešit. Co se týká kontroly čtyř očí, snažili jsme se to vyřešit tím, že jsme zvýšili možnost kontroly ze strany rady města. A také si myslíme, že společnosti by měly být řízeny profesionálně, osobami, které si za své jednání budou nést odpovědnost a v ideálním případě za výkon funkce budou dostávat i přiměřenou odměnu,“ konstatoval. Lubomír Tobolka podle něj smlouvu o výkonu své funkce uzavřenu měl a v případě pochybení by tedy byl zodpovědný za škodu. Avšak Martin Víteček ne, za post jednatele nebral žádnou odměnu a neměl uzavřenu smlouvu.

Opoziční Jan Stanjura poté navrhl vedení města, aby zvážilo myšlenku trojčlenné správní rady a skloubení dozorčí rady a představenstva. „Vidíte to minimálně v SFC, že to absolutně nefunguje. Než se pustíte do nějaké generální rekonstrukce orgánů, zkuste zvážit tuto variantu, je jednoduchá a operativní,“ mínil.

Řeč přišla i na pozastavení vyplácení zbytku odměny Lubomíru Tobolkovi. Náměstkyně Hana Brňáková předala slovo Miroslavu Cákovi. „Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že se vynaložily výdaje, ke kterým chybí daňové doklady. Neříkáme, že to byly výdaje neoprávněné, ale nyní k nim nemáme vyjádření ze strany pana Tobolky. Ani vyúčtování, nač byly použity. Druhý okruh nákladů je takový, že byly vypláceny neoprávněně nad rámec smlouvy o výkonu funkce. Z té smlouvy mu vzniklo právo na určitý okruh benefitů a jeden z nich byl čerpán na rámec toho, nač měl pan Tobolka nárok. Logicky jsme mu tak zadrželi částku z odměny do doby, než se ta suma nevyřeší,“ přiblížil Cák.

Na zastupitelstvu promluvil i dočasný jednatel hokejového klubu René Holuša, který nyní shání reklamní partnery. „V době dovolených to není nic jednoduchého. Nicméně nějak jsme to rozjeli, něco je připraveno, něco rozjednáno,“ uvedl. Ke sponzorům se vyjádřil i zastupitel Jindřich Sobotka. „Podmínka, kterou partneři měli, se týkala náměstkyně Brňákové. A jestliže pan Tobolka odešel a nic se předtím nezměnilo, tak se nedivím, že sponzoři odejdou, protože nemají důvěru. Čtyři měsíce do konce roku je ale dlouhá doba, aby přišli sponzoři noví. Já jsem sponzoroval hokej tři roky. Část peněz, které jsem měl připraveny jako úhradu dluhu pana Tobolky vůči městu,“ slíbil závěrem.