Divákům se představila také jako herečka: ztvárnila například Mášu v Čechovově Rackovi, v uplynulé sezoně se objevila v titulní roli Marie Stuartovny ve stejnojmenném Schillerově dramatu.

Vaše jméno je v posledních letech spojováno především v souvislosti se Slezským divadlem. Málokdo však ví, že jste se zasloužila o vznik nového uměleckého studijního oboru na Filozofické fakultě Slezské univerzity.


Spolupráce se Slezskou univerzitou vznikla náhodou. Byla jsem oslovena, zda bych nepracovala na vzniku nového studijního programu a oboru. Aprotože jsem na Slezské univerzitě studovala a většinu pedagogů znám, tak jsem se rozhodla na tom dále pracovat. Nakonec vznikl obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, který je jediným v České republice. Vrámci studia tohoto oboru vedu semináře, zaměřené na dramaturgii.

Jste také činná v oblasti poezie…


Básně píši už několik let. Snažím se čas od času oslovovat nakladatelství. VČeském rozhlase jsem měla dvakrát čtení poezie, účastním se také čtení v Ostravě se svými přáteli, kteří se také věnují tvorbě. Verše rozesílám známým, přátelům a těm, kteří o ně mají zájem. Promnenení prioritou oficiálně publikovat. Režisérka Oxana Smilková si je vybrala do naší inscenace Hotel mezi dvěma světy.

Nicméně vraťme se ke Slezskémudivadlu. Působíte zde již čtyři sezony. Včemlze spatřit největší posun v porovnání s předchozími lety?

Myslím si, že nemohuhodnotit za ty čtyři roky posun opavského divadla, to by měl udělat někdo opravdu nezaujatý. Ale všeobecně se snažíme vybírat takový repertoár, který zaujme co nejširší okruh diváků a zároveň zachovat maximální míru profesionality a kvality. Největší podíl na tomtomáZdeněk Černín, který si přizval zajímavé hosty a také tvůrce. Uvedli jsme také několikrát českou premiéru, tedy tituly, jež se doposud v naší republice nehrály. Zde zmíním např. chorvatského autora Miro Gavrana a jeho hru Vše o ženách. Ta se nyní hraje např. v Praze na Vyšehradě a shodou okolností ji tam úspěšně režírovala Jana Janěková. Pro nadcházející sezonu plánujeme českou premiéru hry spisovatele Jiřího Kratochvila Černá skříňka - tu zase bude režírovat velká postava českého divadla Zdeněk Kaloč. Osobně si myslím, že senámpodařilo do divadla přitáhnout mladé publikuma díky novémupanu řediteli teď o sobě divadlo dává vědět především v pozitivním slova smyslu také dalšími aktivitami. Rozvíjíme např. intenzivnější spolupráci se studenty Institutu tvůrčí fotografie a připravujeme další akce.

Opava jako univerzitní město nabízí řadu možností kulturního vyžití a divadlo netvoří výjimku. S pomocí jakých prostředků chcete oslovovat mladé publikum?

Jak jsem už zmínila, mladé diváky senámdaří postupně přesvědčovat, svědčí o tom reprízovost inscenací, jež jsou pro toto cílové publikum určeny. Univerzální recept neexistuje, ale jde především o zajímavé, současné téma, zpracované invenčním, moderním způsobem. Myslím si, že např. Hotel mezi dvěma světy režisérky Oxany Smilkové je příkladem za poslední období. Ale jde o inscenaci, která zaujala široké divácké spektrum, nejen mladší publikum.

Stojíme nasamémprahu nové divadelní sezony. S jakými tituly semohoudiváci v jejím průběhu setkat? S díly klasickými či méněznámými?

S výjimkou Testosteronu a nové české premiéry Černá skříňka jde o tituly pro diváky určitě známé. Skvělá Churchillova komedie Natěrač je u nás dost známá - a tou otevřemenovou sezonu. Vhlavní roli se objeví Petr Vaněk. Navážeme titulem, jenž bude takovýmtrošku protikladem k úspěšné inscenaci Vše o ženách. Protože v Saramonowiczově Testosteronu se zase díky čistě mužskémuobsazení dozvíme vše o mužích. Zdeněk Kaloč bude režírovat českou premiéru hry úspěšného spisovatele Jiřího Kratochvila Černá skříňka - tragikomicky a groteskně v ní pojedná o tématu emigrace a návratu emigrantů zpět do vlasti. Slavnou detektivku s Audrey Hepburnovou Čekej do tmy nemusíme divákům zvláště představovat. Vnašem divadle se režie ujme Rudolf Tesáček, jehož zkušenosti s televizí a filmem určitě přispějí k modernímu pojetí této napínavé hry. Azávěr sezony bude patřit Maeterlinckově snové pohádce Modrý pták.

Objeví se s novou sezonou na scéně i nové tváře? Nebo s koncemstaré sezony zmizela z jeviště opavského divadla některá z hereckých osobností?


Ze souboru činohry odešel Petr Klimeš, který bude hrát v Městských divadlech pražských. Oslovujeme zajímavé, mladé herce, ale zatím nemohu prozradit jména. Určitě se ale s některými z nich diváci setkají ve zmiňovaném Testosteronu.

Divadlo je místem setkávání - herců s diváky. Nejenom oficiální divadelní prostor, nýbrž i méně formální Divadelní klub byl diváky v uplynulých letech velmi vyhledáván. Přemýšlíte o obnově tohoto prostoru?

Co se týče divadelního klubu - společně s panemředitelem hledáme vhodné prostory. Protože možnost klubu a setkávání s diváky, neoficiální setkávání s příznivci divadla námchybí. Klub nabízí i možnosti alternativy k oficiální scéně a uvádění komornějších titulů. Ale to vše je zatím ve stádiu úvah a jednání.

Jste po pracovní stránce velmi vytíženou ženou. Jak relaxujete?

Poslouchám hudbu, dívám se na filmy, cestuji,mámdoma černého kocoura, o kterého se starám… Ale nejraději píšu. Setkávám se s přáteli.

Prázdniny se tedy nesly v duchu cestování či snad psaní?

Začátek prázdnin jsem strávila v Praze - střídavě ve Švandově divadle a střídavě na Vyšehradě. Tamměla totiž premiéru inscenace Vše o ženách, kterou režírovala Jana Janěková a na níž jsem dramaturgicky spolupracovala. Měla jsem tak možnost setkat se s Jitkou Schneiderovou,Annou Šiškovou a Janou Krausovou. Poté jsem odjela na týden do Istanbulu a toto městomne nadchlo. Je to naprosto jiná kultura, jiná mentalita. Objevovala jsem nejen památky, ale také asijskou část Istanbulu a ostrovy v Marmarském moři. Určitě se ale ještě během prázdnin podívámněkamdo zahraničí. Ale nejdříve chci dokončit divadelní hru, kterou mámrozepsanou.