Suterén výstavní budovy Slezského zemského muzea získal nový název- Galerie Cella. Ta ožije zítra. První akcí, která se zde bude konat, je výstava Lenky Klodové Bylo, nebylo. Uvede ji Martin Klimeš a Tomáš Skalík. O hudební doprovod se postará Gary Rostock.

Lenka Klodová je opavská rodačka a na svém kontě má téměř tři desítky samostatných výstav v zajímavých prostorech. „Lenku nezajímá hledání a vytváření estetických produktů, ale zabývá se především společenskými otázkami týkajícími se postavení žen v dnešní společnosti.

Všímá si skrytých významů sexu, pornografie, demonstruje úděl ženy z pohledu mužů, vizualizuje vztah mužů a celé společnosti ke graviditě i erotice, zabývá se mužským chápáním ženského údělu, hledá projevy muže v ženském těle a duši,“ uvedl k výstavě Martin Klimeš s tím, že překračování nejrůznějších tabu je pro tvorbu Lenky Klodové příznačné, ale není to samoúčelná hra, touha šokovat, upozorňovat na sebe, nýbrž palčivý žitý problém, na který se ale dokáže podívat s nadhledem a humorem.

Přesto její práce šokují, znepokojují. „Klodová nevytváří umění pro prudérního středostavovského měšťáka, jehož hlavním zájmem je, jak vypadá a jaký dojem na okolí vytváří,“ upozornil Klimeš.

V Galerii Cella představí nový projekt, který je součástí autorčina širšího umělecko–sociologického bádání. Výstava potrvá do 23. října. Otevřeno bude od úterý až do neděle od 10 do 17 hodin. Bludný kámen ji pořádá ve spolupráci se Slezským zemským muzeem.