Libretisté Jan Porta a Bohuš Stejskal v ní čerpali hlavně z lidových her a koled.

Děj tvoří obecně známé biblické příběhy od vyhnání Adama a Evy z ráje přes zaslíbení Marie tesaři Josefovi a zvěstování archanděla Gabriela o jejím zvolení matkou Spasitele, cestu dvojice do Betléma, zrození Ježíška, putování Tří králů, vraždění neviňátek až po proroctví o Spasiteli – vykupiteli lidstva.

České jesličky nejsou operou v běžném slova smyslu, ale spíše pásmem lidových vánočních her, spojených orchestrálními mezihrami. V režii Jany Andělové-Pletichové vystupuje na scéně Jaroslava Milfajta a v kostýmech Romana Šolce kromě sólistů také sbor, balet a dětský soubor.

Divadelní orchestr vede Jan Snítil.