Průvodní slovo pronese Zdeňka Pfefferová, vernisáž doprovodí opavský kytarista Václav Holan. Výstava potrvá do 27. června. „Letošní společná výstava skupiny ITA je šestou v pořadí,“ uvedl jeden z vystavujících, výtvarník Rostislav Herrmann.

Spolu s ním se představí Zdeňka Pavlíčková a Radovan Tošenovský. „Hostem skupiny je tentokrát keramik Tomáš Flaume,“ doplnil Hermann. Průvodní slovo zítřejší vernisáže bude patřit Zdeňce Pfefferové, která je se skupinou ITA spojena již od začátku. Hudební doprovod zajistí opavský kytarista Václav Holan.

„Opavská výtvarná skupina ITA vznikla v roce 2004. ITA znamená latinsky ANO. Toto ANO znamená vstřícný přístup k životu a hodnotám v nejširším smyslu,“ vysvětluje Rostislav Herrmann. Původními členy skupiny byli Zdeňka Pavlíčková, Rostislav Herrmann a Dušan Urbaník, častým hostem skupiny byl Dušan Chládek, jehož pojilo dlouholeté přátelství především s Urbaníkem.

Zrodu skupiny předcházel proces dlouhodobého nacházení paralel ve výtvarném i názorovém vývoji především u Pavlíčkové a Herrmanna, u kterých se přes rostoucí tendenci k abstraktnímu vyjádření skutečnosti dlouhodobě zachovává kontakt s realistickým pojetím mnoha prvků tvorby. V roce 2007 ze skupiny odešel Urbaník a jejím členem se stává malíř a kreslíř Radoslav Tošenovský.

Od samého vzniku je skupina spojena s již zmíněnou Zdeňkou Pfefferovou, která svým mistrovským slovním projevem skupinu provází především na vernisážích. Skupina ITA od svého vzniku uspořádala 5 společných výstav: Výstava Premiéra skupiny ITA proběhla v červnu 2005 ve Vinotéce a malé galerii umění na Dolním náměstí v Opavě.

Následovaly výstavy na opavském Mendelově gymnáziu, v Kravařích a dvě výstavy byly právě v minoritském klášteře. „Vedle toho jednotliví členové skupiny uspořádali řadu výstav samostatných, případně se účastnili akcí kolektivních. Celkově jde za dobu existence skupiny řádově o desítky kulturních událostí,“ uzavřel Rostislav Herrmann.

(ans)