„Stále nemůžeme hodnověrně plánovat, musíme stále počítat se záložními časovými, prostorovými a dokonce s programovými plány. Už přes rok se musíme udržovat ve stavu naděje, pozitivní energie a v přesvědčení o smysluplnosti a potřebnosti naší práce. To není v této době snadné. S nadějí se proto upínáme k létu a především k podzimu, kdy by se snad mohla situace výrazně proměnit k lepšímu,“ konstatuje dramaturg kulturních akcí města Petr Rotrekl.

Po zralé úvaze bylo rozhodnuto, že před rokem připravené téma Síla ženy se stane tematickým obsahem podzimního festivalu Bezručova Opava. Nyní dochází k postupnému velkému přeprogramování celé akce.

„Znovu budeme se všemi původně nasmlouvaným umělci a soubory domlouvat jejich možnou účast na festivalu v září. Jisté je, že dojde ke změnám, protože nyní netušíme, zda budou všichni ochotni a především schopni naplnit původní umělecký záměr a dohodnutou účast. Už teď však máme vytipováno dostatek uměleckých projektů, které by mohly pravděpodobné výpadky nahradit,“ míní Petr Rotrekl.

V současnosti by rozhodně bylo troufalé jmenovat a uvádět konkrétní divadelní představení, koncerty, filmy, výstavy i hosty. Původní program je stále možné dohledat na webu města.