V diskusi, moderované Jiřím Siostrzonkem, vystoupí Naděžda Špatenková z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Marta Kolaříková z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity, předseda Rady Charity Ivo Mludek a Miloš Svoboda z Asociace rodičů dětí s DMO.

Akci pořádají KUPE, Charita Opava, Fakulta veřejných politik a Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

Charitativní bazar v Opavě
Bazar přilákal stovky zájemců