Prostor divadelního klubu byl sice stísněný, ale divadelníci i diváci ho milovali. Mívali v něm k sobě blíž. V 90. letech se stal další scénou Slezského divadla a měl pod názvem Malá scéna do roku 1993 dokonce své předplatné. Stále se horšící technický stav budovy s praskajícími stěnami, shnilým krovem i padající omítkou všechny aktivity zastavil.

Jednání o generální rekonstrukci byla zahájena ještě s ministrem kultury Danielem Hermanem, ale některé věci se do konce jeho funkčního období vyřešit nepodařilo. Nový ministr Antonín Staněk v Opavě jednal s tehdejším primátorem Radimem Křupalou a řeč se týkala i divadelního klubu. Ministr slíbil, že se bude v záležitosti osobně angažovat, ale zůstalo jen u slibu.

Současné politické hrátky „škatule, škatule, hýbejte se“ neprospívají ničemu dobrému a osudu opavského divadelního klubu přímo škodí. „Současnou situaci na ministerstvu kultury vnímám jako zbytečné zdržení v agendě kultury a to se pochopitelně úzce dotýká i našeho klubu. Nechci nic zameškat a proto už v tomto směru vyvolávám další jednání ohledně státní dotace, která by mohla osud klubu zvrátit k lepšímu,“ konstatuje ředitel Slezského divadla Ilja Racek.

„Divadelní klub bude v našem celkovém investičním plánu. Naše představa je dát balíček na údržbu, revitalizace a opravy a balíček na rozvojové investice. V případě divadelního klubu zatím nebyl dotační titul vyhlášený, a proto stále nemůžeme o dotaci ani zažádat,“ objasnil primátor Tomáš Navrátil začátkem letošního roku situaci, která se dosud nezměnila.

Podle původních plánů opavské radnice měly spolu s opravami bývalého divadelního klubu v roce 2018 začít i první kroky k proměně širšího prostoru okolo Slezanky. Míček však zůstává ležet na hřišti ministerstva kultury a současné vládní handrkování ho odsouvá stále víc do kouta.

Opavský magistrát je  připravený generální  rekonstrukci objektu s klubem spolufinancovat. K záležitosti se jako zřizovatel Slezského divadla postavil čelem a víc už dělat nemůže. Ke spuštění rekonstrukce má zhotovený projekt stále připravený a není jeho vinou, že na něj padá prach.