Sametová revoluce na vlastní kůži. To by mělo přinést představení Divadla Feste, které nese název Osmdesátdevět – Trenažér jedné revoluce. Interaktivní hra byla zařazena do opavských oslav k sametové revoluci.

Představení se mělo konat ve čtvrtek 19. listopadu v devatenáct hodin v refektáři Domu umění v Opavě. Z důvodu nemoci souboru však bylo zrušeno.

Představení mělo premiéru před rokem. Divadlo Feste jej uvedlo jako třetí projekt v dramaturgické linii Identita. Režisérem je Jiří Honzírek. První část výzkumného cyklu se zabývala identitou obyvatel Evropy v konfrontaci s islámskou kulturou, nesla název Náš islám.

Druhé pokračování sonduje identitu lidské bytosti prostřednictvím konfrontací s genderovými stereotypy (Heiner Müller – Popis obrazu/ Bildbeschreibung). Třetí díl seriálu, který budete moci zhlédnout právě v Opavě, hledá identitu člověka v České republice skrze optiku revolučních událostí z listopadu 1989.

Identický je téměř celý tvůrčí tým (autor textu, herci, hudebník, výtvarnice, dramaturgyně a režisér). V rámci vytváření hry se také prohloubila spolupráce s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně s katedrou psychologie.

Jaký je obsah hry? Některé životní situace se vážou pouze k revolučním událostem listopadu 1989. Obsahem projektu je divákovo prožití takových situací – ať už jde o opětovný či zcela nový zážitek. Specifickými revolučními situacemi jsou např.: zvonění klíčů, projevy na balkonech, manipulace s vlajkou, zpěv specifických písní, připínání trikolory, skandování hesel, individuální volby za plentou atd.

„Půjde tedy o zážitkový seminář, happening na téma listopadové revoluce roku 1989. Divadelními prostředky bude zprovozněn trenažér revoluce, v němž má každý příležitost zkusit si nanečisto zažít sametovou revoluci,“ uvádí na svých webových stránkách Divadlo Feste.

Proč divadlo zvolilo právě toto téma? Představení klade otázky provokující uvědomování si české identity: „V čem konkrétně se změnil a mění život v ČR po sametové revoluci? Které rysy si společnost uchovává i po dvaceti letech? Jak se demokratické společenství odlišuje od totalitního? Má smysl si klást podobné otázky?“

Základním tématem projektu je uchovávání a sdílení paměti jako základního nástroje lidské identity. Text představení vytvořili Vladimír Hanzel, Jiří Honzírek, Jakub Macek, Tomáš P. Kačer.

Jak již bylo zmíněno, režisérem je Jiří Honzírek. Osmdesátdevět – Trenažér jedné revoluce herecky ztvární Jan Grundman, Barbora Milotová, Tereza Richtrová a Sergej Sanža. Divadlo Feste provozuje občanské sdružení Rept, jehož cílem je vytvořit produkční zázemí pro kulturní projekty a začínající umělce.