Ve fragmentech ze života slavné filmové divy čtyřicátých let Lídy Baarové dostává Sabina Muchová konečně šanci vystoupit ze zavedené škatulky komičky.

Protagonistka byla v dobách své slávy opojená úspěchem a právě její sebevědomí by představitelka mohla ještě víc zdůraznit. Nejvíc se jí to podařilo až v závěru hry, kdy se herečka s cejchem kolaborantky dokázala po ranách osudu zase vzchopit. K přerušené kariéře našla cestu hlavně v Itálii a ve Španělsku.

Pokud Sabina Muchová dostane ještě další podobné příležitosti, může si charakterní typ časem osvojit. Pak bude i vzhledem k pěveckým schopnostem všestranně využitelnou herečkou.

Nejlepší přítelkyní Baarové byla kolegyně Adina Mandlová. Bývaly prý často spolu a podle hereckých kolegů se ve filmových štábech zlomyslně tvrdilo, že Baarová má oči mandlové a Mandlová zase barové. To byla narážka na Adininu zálibu v nočních podnicích. Šárka Vykydalová vystihuje Adinu Mandlovou chováním i vzhledem, který je však na pováženou u Josepha Gőbbelse.

Německý ministr propagandy byl ve skutečnosti malý, kulhavý, hubený a uřvaný. Martin Valouch však svým zjevem i projevem připomíná spíše dalšího nacistického pohlavára, velitele letectva Hermana Gőringa. Impulzivní Lidmilu Babkovou představuje Ivana Lebedová jako jednoduchou maminu, pyšnou na slavnou dceru a její lesklý svět, ve kterém se ona sama pohybovat neumí.

Jakub Stránský vystihuje hýčkaného filmového elegána Gustava Frőhlicha s lehkostí, jakou si postava vyžaduje. Mozaiku postav kolem Lídy Baarové doplňuje zbytek činoherního ansámblu s hosty. Kupodivu v ní chybí mladší sestra Zorka Janů, také nadějná herečka, jejíž sebevražda rovněž padala na vrub Lídy Baarové.

Inscenaci, doplněnou videoprojekcí, nastudoval s členy opavského činoherního souboru Michal Bureš a scénu s kostýmy vytvořila Sylva Marková. Scéna odpovídá zvyklostem, ale divadlo šetřilo i na kostýmech. Slavná filmová hvězda prochází celým mezinárodním uměleckým i společenským životem v podstatě v jedněch šatech.

Po závěrečném potlesku čekala premiérové publikum ještě další událost v podobě gratulací Emanuelu Křenkovi. Herecký bard strávil na opavských prknech celkem pětapadesát let plodné umělecké činnosti a stále je žádaným hostem. V Útěcích Lídy Baarové vystupuje v roli jejího advokáta.

Od vedení divadla dostal oslavenec svůj zarámovaný portrét z Marie Stuartovny, od primátora Zdeňka Jiráska obrovskou kytici, od souboru dárkový koš a diváci mu pogratulovali dlouhotrvajícím potleskem vestoje.