„Letošní téma Dnů kulturního dědictví zní Památky – tvůrci panoramat našich měst a městeček, a protože panoramata se nejlépe obdivují z výšky, soustředili jsme se na sakrální památky, které zdobí věže a věžičky,“ upřesnila samostatná referentka prezentace města Opavy Monika Štěpánková.

Zájemci si budou moci buď sami, nebo v určených časech s odborným komentářem prohlédnout třeba farní kostely sv. Kateřiny a sv. Petra a Pavla, filiální kostely Nejsvětější Trojice a sv. Vojtěcha či klášterní kapli Nejsvětějšího srdce v Marianu. Věže těchto kostelů nejsou z bezpečnostních důvodů přístupné, vyhlídku nabídne Hláska a kostel sv. Hedviky, kde se uskuteční pořad Toulky po hvězdách.

„V tomto případě jsme využili tematické propojení s Bezručovou Opavou a bude-li dobré počasí, budeme poslouchat přednášku o vesmírném dění a dalekohledy pozorovat hvězdy,“ popisuje Štěpánková. Kromě jmenovaných objektů bude možné navštívit ještě Dukelská kasárna, židovskou část Městského hřbitova v Opavě, Obecní dům a zemský archiv.

Další doprovodný program ke Dnům evropského dědictví byl připraven ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací. Už od včerejška, středy 7. září, je zpřístupněna výstava kočárků a velocipedů našich předků, které bude možné o víkendu v parku u Obecního domu dokonce vyzkoušet.

Pro děti je na sobotu 10. září ještě přichystána akce Vymaluj si svou Hlásku. Časové vstupenky, které jsou v případě některých vstupů nutné, budou k dispozici v Městském informačním centru v Opavě od čtvrtka 8. září.

Jaroslava Malá