Spolu s dalšími zástupci i z Polska mluvili ve svých přednáškách na téma Křesťané ve střední Evropě před a po roce 1989.

Dny Josefa Zvěřiny se konaly posedmnácté a jsou každoročně věnovány knězi, teologovi, historikovi umění a filozofovi.

Zároveň byl připomenut rodák z Opavy-Komárova Vladimír Neuwirth, zakladatel tzv. Společenství, sdružení Opus bonum a autor Apokalyptického deníku.