Dokument bude za účasti tvůrců promítnut dnes od 18 hodin v dolnobenešovském kulturním domu. Na obrazovce České televize bude mít premiéru ve čtvrtek 19. března ve 20 hodin.

Obyvatelé Hlučínska, které v historii předchozích dvou století několikrát změnilo úřední jazyk, vládu, geografickou i státní příslušnost, mají dodnes mezi sebou pamětníky a přímé účastníky světové války. Prošli si očistcem války, prožili ruskou zimu, hlad, zajetí, zranění.

Po návratu byli vyšetřováni a diskriminováni.

Jak dále uvádí Česká televize, tak osudy vojáků byly velmi pohnuté a dlouhou dobu se o jejich působení ve wehrmachtu z politických a společenských důvodů nemluvilo. Dnes žije na celém Hlučínsku pouze několik desítek vojenských vysloužilců a někteří z nich přinášejí v dokumentu Lenky Polákové a Aleše Koudely unikátní svědectví.

V jejich jménech i v jazyce se odráží česko-německý vliv. Valter, Bernard, Bohumír, Ferdinand, Josef, Leo, Hugo, Emil, Augustin aj. byli kdysi mladými muži. Prožívali své první lásky a představy o budoucí existenci. Krajina, která byla jejich domovem, byla německou propagandou nazývána Altreich.

Konec třicátých let postavil před její německé obyvatele povinnost vojenské služby ve wehrmachtu. Rukovali do Francie, Lucemburska, Belgie, Afriky a především na ruskou frontu. Z početných křesťanských rodin odcházeli synové a manželé, aniž by tušili proč a za co mají zabíjet. Když válka skončila, vraceli se zdecimovaní, zbavení všech iluzí, se zkušenostmi, které se nedají zapomenout.

V jednotlivých rodinách přišli průměrně o 2 až 3 lidi, a přestože nemuseli do odsunu, zůstávali ve svém rodném kraji cizinci. Málokdo z nás ví, o čem je řeč, když staří veteráni vzpomínají na válku, na své dávno mrtvé kamarády, kteří se jim dodnes vracejí ve snech, i na všechno, čím museli projít. Žádný akční film nebo drsná počítačová hra nejsou sto simulovat realitu takovou, jaká skutečně byla.

Vzdálili jsme se v čase na několik generací od poslední války, která ovládla celý svět. Možná právě v době, která usiluje o evropskou vzájemnost, dozrál čas, abychom uměli bez demagogie vnímat příčiny jejího vzniku, i důsledky na všech bojujících stranách. Téma, které bylo více než padesát let tabu, pomáhá rozkrýt dokument ostravské televize.

Obraz, jaký si diváci odnesou, skládají jednotlivé výpovědi pamětníků, publicistů i historičky.