„Kromě dvou zemědělských družstev se zapojila i řada místních občanů. V areálu Centra volnočasových aktivit pak byla k vidění i historická technika a nářadí našich předků. Podle odhadů se akce zúčastnilo kolem čtyř set osob, což předčilo naše očekávání. Do oslav se zapojily prakticky všechny místní složky, zaměstnanci obce ale i samotní občané, kteří v hojné míře vyzdobili své domy. Rád bych všem, kteří se na obnovení zaniklé tradice v Rohově podíleli, poděkoval,“ uvedl rohovský starosta Daniel Procházka.