Říjen patří v Opavě už tradičně duchovní hudbě vždy jednou za dva roky. Letošní osmý ročník festivalu představí sbory, sólisty a hudební tělesa z Francie, Německa, Polska a Slovenska. Pařížské těleso Ensemble Carpe Diem vystoupí v pondělí 8. října v opavském kostele sv. Ducha. Na programu má kantátu pro sóla a orchestr Dětství Kristovo od francouzského skladatele Hectora Berlioze. "Umělecký vedoucí Jean-Pierre Arnaud přepsal velkou kantátu pro malý ansámbl. Při transkripci ale zachoval působivé Berliozovo trio pro flétnu a harfu," uvedl Kostera.

Jako sólisté se představí Francoise Masset (soprán), Lionel Peintre (baryton) a Christian Fromont (recitátor), nebude chybět orchestr ve verzi pro osm nástrojů včetně harfy. Kromě pařížských hostů se Opavané mohou těšit na Filharmonický dětský sbor z Drážďan s dirigentem Jürgenem Beckerem, který přednese repertoár od rané polyfonie po současnost, a Ostravský dětský sbor pod vedením Milana Chromíka. Oba sbory vystoupí 13. října v kostele sv. Ducha.

Festival uzavře v neděli 28. října koncert předního německého varhaníka Matthiase Brauna v Městském domě kultury Petra Bezruče. V Braunově podání zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta nebo slavná Toccata a Symfonie f moll Charlese Marii Widora. Osmý ročník přehlídky duchovní hudby v Opavě doprovodí výstava historických bohoslužebných rouch, obrazů a křížů v prostorách minoritského kláštera.