Výstavy budou moci návštěvníci zhlédnout do listopadu. Výstava fotografií nebude chybět. V Kabinetu fotografie se představí dvojice Barbora a Radim Žůrkovi.

Jejich výstava nese název Potomci/Nevidomí. Kurátorem výstavy se stal Vladimír Birgus. Výstavu zahájí Jiří Siostrzonek. Oba tvůrci jsou studenti Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

Za uplynulé dva roky se podíleli na několika společných výstavách jak u nás, tak v zahraničí. V jejich tvorbě jim také pomáhala počítačová montáž.

Další výstavou, která bude otevřena, jsou díla Jonáše Czesaného, které se skrývají pod názvem Bez názvu. Výstavu uvede Martin Klimeš. Malíř Jonáš Czesaný patří mezi generaci umělců nastupujících na českou uměleckou scénu na přelomu století. Nejranější autorovy práce, ještě z doby studia, se vyrovnávají s tématem krajiny.

Během pobytu v grafickém ateliéru si Czesaný osvojuje kresbu a jejím prostřednictvím se začíná zajímat více o figuru a předmětnost. První ucelenější obrazové soubory jsou založeny na námětech inspirovaných z časopiseckých a fotografických předloh.

Autor vytváří podivně bizarní svět, v němž hraje nejprve důležitou roli smysl pro grotesknost (cyklus Koupačky, cyklus Hymny, Black & White) , absurditu a černý humor (soubor Fisch & Fishes), později spíše melancholie a skepse (cyklus Broučci).

Třetí výstavou, která bude dnes odhalena, je I do not believe in mysteries…, jejímž autorem je Dušan Skala.Tento autor se věnuje fotografii a videu. Jeho práce se vztahují k minulému, dávno zasutému, ke vzpomínkám. Dlouhodobě buduje a zpracovává archiv dokumentující vizuální paměť vesnice Zahrádka u Nepomuka, kde žije.

Fotografie z rodinných alb i amatérské filmové záběry se zpětně odrážejí v jeho tvorbě, pro niž je charakteristický efemérní příběh a silná atmosféra, sentiment i jemný humor. V Opavě představí některá ze svých starších videí – František, Páska.

(ans)