Když před lety vyhlásil ředitel Jan Hanuš pro zaměstnance opavské Charity soutěž o nejzajímavější fotku z prázdnin, netušil, že pokládá základní kámen k prestižnímu klání amatérských fotografů, do něhož se postupně zapojí stovky charitních zaměstnanců a dobrovolníků z celé republiky.

Nápadu se chytil tehdejší vedoucí keramické dílny Štefan Gúber. Jako absolvent Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě si hned položil otázku proč to nezkusit celonárodně? „Protože jsem chtěl, aby soutěž měla skutečně úroveň, spojil jsem se se svým pedagogem z institutu, významným profesionálním fotografem Jindřichem Štreitem. Myšlenka se mu zalíbila a přislíbil, že zasedne do čela hodnotící poroty," vzpomíná Gúber.

Hned první ročník fotosoutěže Můj svět se setkal s velkým ohlasem ve všech Charitách. „Překvapilo nás, že lidé posílali opravdu kvalitní snímky se silným poselstvím, poukazující na palčivá sociální témata toho našeho charitního světa," dodává Štefan Gúber.

Na slavnostní vernisáž se sjeli charitní pracovníci z celé republiky. Mnozí po zhlédnutí výstavy vyslovili přání zapůjčit velkoformátové fotografie do jejich Charit. Tak se vlastně neplánovaně stalo, že výstava každoročně putuje po českých městech.

Spoluorganizátorem právě vyhlášeného ročníku se stala firma Asekol, neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. V této souvislosti se soutěž rozrostla. K tradičním kategoriím „Portrét" a „Život kolem nás" přibyla kategorie „Životní prostředí a recyklace", která koresponduje se zaměřením nového partnera soutěže, firmou Asekol.

„Fotosoutěž Můj svět je velkým přínosem a je třeba ji podporovat. Dává nahlédnout do prostředí, v němž se pohybují hlavně handicapovaní či sociálně vykořenění lidé. Je důležité vědět, že tito lidé tady jsou, a je-li toto sdělení obohaceno o umělecký rozměr, tím lépe," uvedl vedoucí odborné poroty Jindřich Štreit. Konstatoval, že fotografie jsou rok od roku lepší a je jich stále více. Do posledního ročníku zaslali autoři sto čtyřicet čtyři portrétů a sto tři snímků na téma „Umíme si hrát".

Uzávěrka jubilejního 5. ročníku fotosoutěže Můj svět je 30. ledna 2013. Slavnostní vernisáž oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se uskuteční ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě v březnu příštího roku. Všechny soutěžní fotografie budou po vyhodnocení zveřejněny také na webových stránkách Charity Opava.

Podmínky soutěže naleznete také na www.charitaopava.cz.

-im, azu-