„V letošním roce si připomínáme výročí smrti hned tří významných architektů, kteří stavěli a pobývali v Opavě. Josef Maria Olbrich zemřel před sto lety, Leopold Bauer před sedmdesáti a Hubert Gessner před šedesáti pěti,“ uvedl ředitel Galerie Albertovec Martin Klimeš.

Podle jeho slov byla výstava nazvaná Olbrich, Bauer, Gessner v Opavě plánována do prostor oratoře Domu umění, který se architektuře a zvláště moderní opavské architektuře již několikrát svými výstavami věnoval.

„Bohužel nedostatek finančních prostředků, které má v letošním roce Dům umění určeny na svůj provoz, neumožnil uskutečnění této výstavy v Opavě a v instituci, kde by se odehrát měla,“ vysvětlil Klimeš.

Díky vstřícnosti Galerie Albertovec a díky zřízení Kabinetu architektury GA, který si klade za úkol zprostředkovávat a popularizovat moderní a soudobou architekturu, se výstava uskuteční v jejích prostorách.

Pořadatelé si jsou podle Klimešových slov jisti, že zájemci o dílo těchto architektů a architekturu a kulturu vůbec využijí této příležitosti a do Albertovce přijedou. Výstava se uskutečňuje ve spolupráci s o.s. Za Opavu a potrvá do 31. prosince letošního roku.

Druhou výstavou, kterou Galerie Albertovec nabídne, je soubor obrazů Dušana Chládka nazvaný Vizuální pojetí principu porozumění. „Dušan Chládek je jeden z mála opavských výtvarníků, kteří významem své tvorby přesáhli hranice regionu a stali se součástí kontextu současného českého výtvarného umění,“ uvedl k výstavě Martin Klimeš.

Celé dvacetiletí se podle jeho slov Chládek věnuje kresbě, která zpočátku vycházela z morfologie krajiny, ale postupně se od ní stále více abstrahovala, až se stala tématem sama sobě a tím dnes může nést významy daleko hlubší a obecnější povahy. Jako jeden z výrazných znaků Chládkovy tvorby vyzdvihuje Klimeš kromě výrazného rytmu a znakovosti také způsob vedení čáry, která je tvořena lehkým přerušovaným tahem štětce namočeného v tuši po papíře.

„Chládkova čára je nesmírně živá, tolik se podobá řádkování zbrázděného pole nebo ptačím stopám ve sněhu,“ přibližuje Martin Klimeš. Dušan Chládek ve svém výtvarném vývoji postupně dospěl k užití jazyka geometrie, k práci se symetrií a jejím porušováním, k práci s opakujícími se jednoduchými geometrickými elementy, které se vzájemně různě překrývají a vrství.

V posledních letech se Dušan Chládek věnuje i malbě. „Je to malba velmi oproštěná, barva je redukována na dva, tři tóny, plocha obrazu je rozbrázděna opakujícími se organizovanými stopami štětce. Chládkovy obrazy nevypráví, nedojímají, jsou opět výpovědí o svých vlastních možnostech a kvalitách,“ dodal závěrem Klimeš. Výstava obrazů Dušana Chládka potrvá do 26. října. Obě vernisáže se v prostorách Galerie Albertovec uskuteční v neděli 14. září od 14 hodin.