„Silně se soustředíme na komunitní a společenský dopad akce. Ta už není jen přehlídkou hudebních es, i když hvězdy stále hrají jednu z hlavních rolí. Důležitou složkou se stalo společné trávení volného času rodin. Výrazně se mění také zaměření programu. Letos nese akce přízvisko festival mimořádných projektů. Cílem je nabídnout něco, co jinde návštěvníci neuvidí a neuslyší," řekl pořadatel festivalu David Moravec.

Autorem nového znaku je výtvarník Vladimír Kotek. „Vytvořili jsme kombinovanou značku, spojili jsme logotyp Štěrkovny, který si ponechal hvězdu jako pokračování tradice předchozího loga, a obrazové složky, která je syntézou motivu motýla a elektrických kytar. Tato grafická zkratka vychází z tvarové blízkosti obou motivů. Neutrální černá a inverzní bílá se pak podřizuje barvám ve znaku města Hlučín," objasnil výtvarník.

Posun festivalu od tradičního hudebního setkání k společensky významnému podniku určenému pro celé rodiny vítá i vedení města.

„Jsem moc rád, že se festival snaží pokračovat v tom, co je vlastní všem Hlučíňákům a vlastně celému Hlučínsku: být jiný, zvláštní, být svůj, a přesto zajímavý," řekl starosta. Festival se připojuje i k letošním celohlučínským oslavám 760. výročí založení města, které se uskuteční v červnu.

Festival má být druhým vrcholem oslav. Na březích Hlučínského jezera se uskuteční 29. do 31. července. Obdobně jako v loňském roce, také tentokrát bude jeho generálním partnerem město Hlučín.