Inspirací k jeho uvedení byla prezentace CD souboru Trio barokní hudby ve složení Pavel Hromádka (trubka), Dušan Foltýn (hoboj) a Tomáš Thon (varhany).

Koncert pořádá Kulturní centrum Hlučín a na programu jsou díla starých českých i světových mistrů barokní hudby. Zazní Tři árie pro trubku, hoboj a varhany od Alessandra Scarlattiho, Sonáta e moll pro hoboj a varhany od Francesca Geminianiho, Preludium D dur anonymního skladatele z jilemnického Kantorského sborníku, Sonata in C pro trubku, hoboj a varhany od Williama Corbetta, Fuga in g a C od anonymního skladatele ze slavkovského Kantorského sborníku, Suita in C pro trubku a varhany Pavla Josefa Vejvanovského, Preludium C dur Seykorka od Františka Xavera Brixiho a Sonáta C dur pro trubku, hoboj a varhany od Bohumíra Fingera.

Soubor Trio barokní hudby vznikl koncem 90. let jako sdružení tří sólistů, kteří se spojili k provozování staré hudby. Vyhledávají skladby pro trubku, hoboj a varhany nebo přistupují k úpravám skladeb podle dobových zvyklostí. V opavském chrámu sv. Ducha natočilo trio cédéčko s názvem Barokní hudba v českých zemích. Umělecký přínos tohoto hudebního nosiče vysoce ocenili odborníci v časopisu Harmonie.