Vydařené sváteční koncerty

Uplynulý rok 2010 Hlučínský smíšený sbor pod vedením sbormistryně Mgr. Barbory Bortlové přivítal spolu se svými hosty Novoročním koncertem v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně.

Spolu s ním v průběhu koncertu vystoupili učitelky a žáci Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského, Tomáš Anderka, student Církevní konzervatoře Opava a Dětský pěvecký sbor Sluníčko při Základní škole Hlučín–Rovniny, pod vedením sbormistryně Mgr. Veroniky Kadlecové.

Působivé duchovní skladby, vánoční písně a koledy byly jak pro posluchače, tak i účinkující příjemným zážitkem a pěkným vstupem s hudbou a písní do nadcházejícího roku. V únoru zpívali členové Hlučínského smíšeného sboru pod taktovkou své sbormistryně a za klavírního doprovodu učitelky základní umělecké školy Karin Basovníkové na Novoročním hudebně-poetickém koncertu v obřadní síni ve Staré Bělé.

Odměnou jim byl nadšený potlesk všech návštěvníků koncertu, kteří tak ohodnotili provedení Nové kytice slezských písní v úpravě Antonína Skácela i sborové skladby starých mistrů.

Povedená účast na mezinárodním festivalu

V květnu sbor za hudebního doprovodu klavíristky Basovníkové reprezentoval město Hlučín dokonce na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů BAŠKA 2010. V podání sboru zazněl výběr ze slezských a valašských písní a Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka.

Závěrečnou píseň V tym Buslavskym polu doprovázel skandovaný potlesk posluchačů.

Pro hlučínské obecenstvo sbor opět vystoupil v červnu v evangelickém kostele spolu se svými hosty – studenty Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava v pořadu s názvem V dobrém jsme se sešli. Na této akci zazněla mj. hudba z dílen skladatelů Schumanna či Chopina a rovněž lidové písně z 18. a 19. stol.

Krásná hudba uzdravuje mysl

Pacientům Sanatoria Klimkovice členové sboru zazpívali za doprovodu klavíru s úspěchem výběr ze svého bohatého repertoáru v listopadu a v prosinci. Zároveň si soubor pečlivě připravoval program Vánočního koncertu na neděli 19. prosince, kdy vystoupil v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Zde úvodem zazněly adventní a vánoční duchovní skladby pod taktovkou paní Bortlové.

Ve druhé části programu se sbor spojil s Chrámovým sborem sv. Cecilie Hlučín a Chrámovým sborem C. Lelka z Dolního Benešova, aby spolu zazpívali Českou mši vánoční Hej, mistře Jana Jakuba Ryby. Sólové party zazněly v podání Světlany Ličkové, Marty Jiráskové, Petry Řezáčové, Romana Žišky a Petra Urbánka. Varhany rozezvučel Tomáš Anderka a Pavel Novosad. Dirigoval Aleš Chyla j.h. Závěrečnou píseň Narodil se Kristus Pán… si radostně a s dojetím zazpívali také všichni posluchači koncertu.

Druhý vánoční svátek, tj. 26. prosince, zazpíval Hlučínský smíšený sbor s houslovým doprovodem učitelek Základní umělecké školy Hlučín Ireny Dřevjané, Karly Kubálkové a s varhanním doprovodem T. Anderky v kostele v Nových Sedlicích. Také zde přinesli jeho členové v mrazivém vánočním čase posluchačům působivou duchovní hudbu pro rozjímání, pocit radosti, pohody a klidu.

Bez pomoci by to nešlo

„Bilance činnosti sboru za rok 2010 je obsáhlá. Poděkování patří jak všem členům sboru, tak i jeho příznivcům – za finanční podporu pracovníkům Městskému úřadu Hlučín a sponzorům, za dobrou spolupráci vedení Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského Hlučín a vedení Kulturního centra Hlučín. Patří také sborům našeho regionu, které s námi zpívaly při společných vystoupeních, a v neposlední řadě i našim posluchačům,“ konstatuje Helena Dudková, která je neodmyslitelnou součástí Hlučínského smíšeného sboru.

Do roku 2011 poté přeje Hlučínský smíšený sbor všem svým příznivcům především pevné zdraví a spoustu hodnotných uměleckých zážitků. Zároveň zve zájemce o sborový zpěv, aby si našli čas a přišli s nimi zpívat pro radost sobě i druhým. Zkoušky sboru se konají každé úterý v Kulturním domě v Hlučíně v sedmnáct hodin.

„Rádi vás mezi sebou uvítáme,“ dodává na závěr Dudková pro všechny hudbymilovné.