Vy se s ním můžete setkat, a to dnes na vernisáži v Městské galerii v Hradci nad Moravicí. Zde spolu se svým slovenským kolegou - sochařem Peterem Nižňanským – zahájí v sedmnáct hodin novou výstavu.

Průvodní slovo bude mít také starosta města Karel Valušek a David Majer. Výstava se jmenuje jednoduše a výstižně: Oldřich Kulhánek / grafika, Peter Nižňanský / sochy.

Oldřich Kulhánek oslavil nedávno sedmdesát let. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze. Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Karla Svolinského. Učednická léta strávená na škole pod jeho vedením se stala základem jeho umělecké kariéry.

Sedmdesátá léta jsou v jeho tvorbě ve znamení totálního zákazu výstav, zákazu spolupráce s nakladatelstvími, zákazu publicity. Díky řadě přátel z USA, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska a Francie v období temna neztrácel kontakt s výtvarnou scénou Evropy. V roce 1990 poprvé navštívil USA při příležitosti Lithographic Workshop v Los Angeles. Od té doby Státy navštívil vícekrát.

V létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach. O čtyři roky později hostoval na University of Houston- Clear Lake v Texasu. Na návrzích nových českých bankovek pracoval v letech 1992 až 1993.

V posledních letech se Oldřich Kulhánek soustředí na biblická témata, zejména ho zaujal úděl Joba. V jeho grafických listech je Job chápán jako existenciální drama člověka, který klade věčné otázky Proč? Za co?

V současné době se věnuje dalšímu stěžejnímu tématu, a sice postavě sv. Šebastiána. Velký význam jeho práce můžeme doložit řadou ocenění, která obdržel na mezinárodních výstavách a bienále, např: Europahaus, Vienna, Biennale Frechen, Biennale Ljubljana, The Grand Diploma for Graphic Art, Tuzla, 1st Prize 4. Biennale of Prints in Wakayama, atd.

Jeho díla jsou zastoupena v mnoha světových sbírkách.

Peter Nižňanský je věkově mladší než Kulhánek. Narodil se v roce 1956 v Dunajské Stredě. V letech 1971 – 1975 studoval na SUPŠ v Bratislavě – obor kamenosochařství. V letech 1978 – 1984 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze – sochařský ateliér Jiřího Bradáčka.

Již od počátků jeho samostatné tvorby bylo zřejmé, že zde budeme mít co do činění se sochařem intelektuálního typu, silného humanistického cítění, s psychologizujícím přístupem ke zvolenému námětu. Základním atributem jeho tvorby se stal filozoficko–symbolický obsah s občasnými literárními a žánrovými přesahy, usilující o naléhavost sdělení sochařskou výpovědí a z formového hlediska vynikající modelační schopností s tendencí jak k výraznému rukopisnému detailu, tak i k monumentalizujícímu pojetí.

Tvorba Petra Nižňanského je mnohostranná. Věnuje se monumentální i komorní, převážně figurativní sochařské tvorbě, reliéfu a medailérství. Pracuje se dřevem i v kameni, také s osinkocementem, plastiky odlévá do cínu a bronzu. Ctí klasické sochařské hodnoty vycházející z figurativního sochařského konceptu, včetně použití tradičních sochařských materiálů.

Přichází s programem, který respektuje duchovní hodnoty kulturní minulosti, vnáší do své tvorby i prvky harmonie, ušlechtilosti, citovosti a krásy. Vykročil vlastní individuální cestou, bez dnes tak častého programového eklektismu nebo aktuálnosti za každou cenu. Jeho tvorba vyrůstá logicky z dlouhodobého imanentního vývoje, z vlastního uměleckého přesvědčení a koncentrace.

Je prodchnuta humanistickým nábojem a vědomím kontinuity s uměleckou tradicí. A to je dnes poměrně vzácný jev. Je zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva kultury Slovenské republiky a v soukromých sbírkách u nás a v New Yorku, Curychu, Antverpách, Amsterodamu, Oxfordu, Bratislavě, Moskvě, Praze a na Tchaj–wanu.