Dnes se festival Bezručova Opava přesune do Domu umění, kde se uskuteční celkem tři vernisáže. Tradiční zahájení připadlo na sedmnáctou hodinu. Nově budou vystaveny fotografie, grafika a díla žáků Základní umělecké školy Opava.

Kabinet fotografie v Domě umění nabídne projekt Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie. Jistě čeká návštěvníky něco nového a originálního.

„Projekt vzbudil oprávněnou naději, že budeme mít možnost uvidět Opavu najednou jinak, než jsme v chvatu všedního dne zvyklí, že si budeme moci povšimnout souvislostí, které běžně nevnímáme,“ uvedl k projektu rektor Slezské univerzity Rudolf Žáček a dodal, že okamžiky zachycené prostřednictvím objektivů fotoaparátů poskytují někdy mnohem niternější svědectví o době, kterou žijeme, než mnoho jiných médií.

„Mají jednu neocenitelnou vlastnost, kterou si vždy dostatečně neuvědomujeme. Dokáží totiž něco, co je fakticky nemožné. Zastavit čas. Nevysvětlují, nekomentují, nementorují, nesnaží se poučovat, jsou němými svědky před soudem budoucnosti,“ poznamenal rektor.

„Je to přirozeně svědectví vysoce subjektivní, ale o to cennější, protože dává možnost takřka nekonečného doplňování a rozšiřování o další postřehy, další svědectví zprostředkované jinýma očima,“ dodal Rudolf Žáček.

K projektu vznikla také publikace. Na druhé větší výstavě se představí slovenský umělec Robert Jančovič, který přiveze výstavu grafik Příběh světla.

Jančovič letos oslavil šedesát let. Je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. „Jeho silně emotivně formulovaná vize světa a světla našla odezvu v širších domácích, evropských i světových souvislostech. Zúčastňuje se významných mezinárodních soutěží a přehlídek, kde získal množství cen a ocenění,“ uvedl kurátor výstavy Dušan Urbaník s tím, že v jeho tvorbě nabyl magický rozměr především fenomén světla.

„Jančovičův osobní výtvarný projev vyvěrá z vědomí a podvědomí. Je to nadčasový příběh světla bez hranic,“ poznamenal Urbaník.

V roce 1990 začal Robert Jančovič působit jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde zároveň žije a tvoří. V současnosti má akademický titul vysokoškolský profesor. „Věnuje se grafice, kresbě, malbě a v poslední době i sochařské tvorbě,“ uzavřel kurátor výstavy.

(ans)