Téma zní Prajzáci před rokem 1920, přičemž slova se ujme Zdeněk Kravar.