Zatímco úvodní den se nesl ve znamení děl českých režisérů, druhý den bude zaměřen na prezentaci tvorby umělců z naší republiky, Slovenska a Polska. Dokumentaristka Ivana Miloševičová se ve filmu Nikdy nebylo líp vrací po deseti letech, která strávila v České republice, zpět do rodné vlasti. Film jí nabízí způsob, jak zachytit nelehkou cestu do oblasti Bosny a Hercegoviny.

Kompozice vzniklého cestovního deníku je vytvořena z miniprofilů rozmanitých obyvatel. Zároveň lze snímek vnímat jako osobitou výpověď členů rozličných národností. Celkový tvar dokumentu umocňuje hudební složka. Režisér slovenského původu Marko Škop prostřednictvím filmu Jiné světy zobrazuje křižovatku několika národností a náboženství, východní Karpaty. Prostor, kde se v koexistenci setkávají výrazné individuality, nesoucí s sebou odlišnou kulturu, zvyky, rozmanitý životní styl. Specifické podoby dokumentu je docíleno zejména osobní konfrontací vybraných jedinců doplněnou o záběry z intimního prostředí a dialogy.

Trojici snímků uzavírá Lekce běloruštiny polského režiséra Mirosława Dem– bińskieho. Autor se pokusil nastínit problematiku vztahující se k současné tíživé situaci v Bělorusku, a to prostřednictvím pohledů nejmladší generace studentů. Ti v loňském roce vstoupili do předvolební prezidentské kampaně, usilujíce o zlepšení sociální a politické úrovně v zemi. Tvůrce rozhovory s mladými lidmi klade do kontrastu se záběry z politické kampaně. Vzniklé dílo navíc protkává o protestsongy. Přehlídka dokumentů se bude i ve středu 19. září konat na Hradecké ulici v audiovizuálním sálu Slezské univerzity. Počátek projekce je naplánován na sedmnáctou hodinu.