Přízvisko Švédská získala kaple v souvislosti s událostmi třicetileté války, kdy sloužila k protestantským bohoslužbám švédského vojska. Spodní část je postavena z lomového kamene, horní z režných cihel a obě části dělí unikátní kamenná římsa.

Kaple má dva profilové portály, nepravidelně rozložená okna se špaletami a zazděné prostory, které zřejmě sloužily ke vstupu do tehdejší sakristie nebo věže. Z ní vedl vstup na dřevěnou tribunu pro pobyt vévody s doprovodem během bohoslužeb.

V průběhu let 1785 až 1789 sloužil objekt jako skladiště a úpravou na sýpku byl interiér rozdělený na další dvě patra, čímž došlo k poškození nástěnných maleb. Co nesvedl zničit člověk, dokončil roku 1859 požár, který pohltil zbytky těchto maleb.

Už dříve se v okolí kaple pohřbívali sebevrazi, ale o vznik hřbitova se postarala až epidemie cholery, která město s okolím zachvátila v roce 1866. Potom u ní hřbitov nejenom zůstal, ale od roku 1869 dal kapli funkci hřbitovního svatostánku.

STARÁ KAPLE UŽ NEDOKÁZALA ČASU ANI PODMÍNKÁM SAMA VZDOROVAT

Chátrající objekt se díky iniciativě místních duchovních dočkal generální opravy, která byla zahájena v roce 1907. Nejprve byla stržena stará střecha s oběma patry sýpky a tím bylo zabráněno zborcení zdiva.

Strop a původní klenba už nebyly obnoveny,, ale další části opravy už byly prováděny původními technologiemi s použitím shodného stavebního materiálu. Pro zachování klimatu byla prolomena dříve zazděná průduchová okénka a střecha získala novou břidlicovou krytinu.

INTERIÉR UKRÝVÁ CENNÉ OBRAZY A FRESKY

Během opravy kaple byly pod starší omítkou nalezeny pozůstatky někdejší nástěnné malby, jejichž posouzením byl roku 1911 pověřený proslulý vídeňský malíř Hans Viertelberger.

Odkryté byly i vodorovné a svislé pásy s těžko čitelným gotickým písmem a na jednom pásu se zachoval uvedený rok 1514. Na pěti stěnách je částečně zachován cyklus fresek Apokalypsy, představující významný slohový a ikonografický článek ve vývoji moravské monumentální malby.

Díla zachycují patnáct znamení před Posledním soudem. Zatím poslední restaurátorské práce provedla ve Švédské kapli roku 1995 opavská rodačka, akademická malířka a restaurátorka Romana Balcarová.