„Jde o zpracování a zdokumentování života ve Vítkově a jeho místních částech formou exkluzivní publikace s fotografiemi jednoho z našich nejlepších fotografů Jindřicha Štreita, který se dlouhodobě věnuje právě mapování venkovského života,“ uvedl referent kultury Městského úřadu Vítkov Jan Dušek.

Jde o dvouletý projekt, který startuje v listopadu letošního roku a ukončen byl měl být v říjnu roku 2010. Podle Jindřicha Štreita projekt navazuje na jeho předchozí soubory fotografií.

„Projektům jako je tento se věnuji od devadesátých let, fotil jsem například cyklus Lidé olomouckého okresu nebo několik souborů z Francie. Ve Vítkově jsem měl několik výstav na gymnáziu a tam vznikla myšlenka na tento projekt. Vážím se této spolupráce. Na Vítkovsko budu zajíždět a také bydlet a průběžně fotografovat,“ uvedl Jindřich Štreit.

Publikace zachytí život ve Vítkově v jeho každodennosti tak, jak jej všichni Vítkováci znají, bez příkras a ve vší opravdovosti.

„Jedná se o projekt dlouhodobý a jeho cílem je zachytit co nejvíce podob života jak v samotném městě, tak jeho místních částech. Projekt je otevřený a předpokládáme také aktivní zapojení samotných občanů, rodin, spolků, organizací, škol, živnostníků, podnikatelů; všech, kteří ve městě žijí a pracují a vytvořili si k němu vztah,“ uvedla vedoucí oddělení kultury Městského úřadu ve Vítkově Daniela Olbertová.

Jindřich Štreit se zúčastní také Memoriálu Jana Zajíce 17. listopadu letošního roku, který bude fotograficky dokumentovat.