Jejich koncert začne ve 20 hodin. Jumping Drums založil v roce 2000 profesionální bubeník a muzikoterapeut Ivo Batoušek. Základní tým tvoří zpravidla 4 až 6 bubeníků a bubenic. V instrumentáři, který tato unikátní kapela používá na svých koncertech, je až 60 bubnů a percussí z celého světa. Repertoár tvoří symbióza rytmů a zvuků všech kontinentů. Velkým zdrojem inspirace souboru jsou japonští bubeníci KODO, brazilské sambové soubory a originální rytmy afrických domorodých kmenů.

Koncert je pak tvořen pestrou mozaikou stylů a hudebních forem – world music, rock, klasická hudba, hudba taneční ale i muzikoterapeutická. Jumping Drums vydaly celkem 3 cédéčka. Ivo Batoušek pořádá také kurzy hry na africké bubny djembe v Bruntále a v Olomouci. V lednu 2004 občanské sdružení Magické bubny jako organizace zastřešující charitativní činnost Ivo Batouška a jeho souboru bicích nástrojů Jumping Drums.

Hlavní náplní činnosti této organizace je práce s těžce sociálně nebo zdravotně postiženými dětmi a mládeží celé ČR formou muzikoterapie - hry na tradiční africké bubny djembe. Základní filozofií je realizovat jednotlivé akce pro potřebné děti a organizace zcela zdarma. V rámci hlavního projektu o. s. Magické bubny nazvaného Hudba jako cesta k dětské duši uskutečnili Ivo Batoušek a Jumping Drums stovky terapeutických hodin a seminářů zamířených na relaxaci, seberealizaci a integraci sociálně a zdravotně postižených do společnosti.