Soubor vede David Eben a za varhany usedne opavský varhaník Tomáš Thon. Ebenovo dílo bude uvedeno ve vokální a varhanní podobě. Kromě Ebenových kompozic zazní i několik zpěvů gregoriánského chorálu, který byl pro tohoto skladatele významným zdrojem inspirace.

Úvodní částí programu bude varhanní Prolog z cyklu Labyrint světa a ráj srdce, který vznikl jako improvizace k textům Komenského knihy. První vokální blok je věnován svatému Vojtěchu a několik ukázek z chorálního officia svátku sv. Vojtěcha rámují dvě Ebenovy krátké skladby, zhudebňující úryvky ze svatovojtěšské legendy.

Následují tři chorální zpěvy z liturgie Svatého týdne a tato část programu vyústí do druhého vstupu sólových varhan v podobě šesté věty (Tajemství stvoření) z Ebenova cyklu Job. V další části návštěvníci uslyší Ebenovu Suitu liturgicu, která vznikla výběrem z Liturgických zpěvů Petra Ebena s připojením varhanní mezihry.

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Intenzivně se věnuje nahrávání a častému koncertování v tuzemsku i v zahraničí Kromě všech evropských zemí vystupovala také v Izraeli a v Japonsku a její nahrávky na CD získaly řadu ocenění.

Soubor se soustřeďuje na sémiologickou imterpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 9. až 11. století i na uvádění gregoriánských zpěvů české chorální tradice včetně rané polyfonie.

Díky studiu středověkých pramenů zaznívá v programu Scholy Gregoriana Pragensis i řada nově objevených unikátních skladeb ze 13. až 15. století.