První červencový den láká milovníky varhanní hudby do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, kde jsou umístěny jedny z největších a nejkvalitnějších varhan v širokém okolí. Od 19 hodin se zde uskuteční varhanní koncert Mária Sedlára.

Mário Sedlár vystudoval hru na varhany a církevní hudbu na Státní konzervatoři v Bratislavě, VŠMU (F. Klinda) a Universität für Musik ve Vídni (H. Tachezi). Absolvoval také hudební vědu na FFUK v Bratislavě. S úspěchem se zúčastnil domácích i zahraničních varhanních soutěží a akademií (Bratislava, Praha, Brno, Opava, Zurich, Luxembourg, Innsbruck, Norimberg, Karls– ruhe atd.). Účinkoval na téměř všech domácích varhanních festivalech, s nejvýznamnějšími slovenskými orchestry a sbory (SF, SOSRo, ŠKO, Musica Vocalis) a na koncertech v Evropě i v zámoří. Je zakládajícím členem uměleckého seskupení pro duchovní hudbu Harmonia Seraphica.

Mário Sedlár pedagogicky působil na Církevní konzervatoři v Bratislavě a na PFKUv Ružomberku. V současnosti působí na Církevní konzervatoři v Opavě, kde vyučuje hru na varhany, pedagogiku, improvizaci a doprovod liturgie, dějiny a literaturu varhan, metodiku hlavního oboru hra na varhany a je zároveň vedoucím varhanního oddělení. V dubnu letošního roku jej opavští posluchači mohli slyšet na velikonočním koncertě. Na programu nedělního koncertu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Moritze Brosiga, Felixe Mendelsohna Bartholdyho, Oliviera Messiaena, jednoho z největších mistrů varhanního umění, Charlese Tournemireho a skladby ze sborníku ze Slavkova u Opavy.

Mário Sedlár rád objevuje neotřelé skladatele a důkazem toho je i zařazení slavkovského sborníku, který byl objeven v opavském archivu. Jeho zapisovatelem byl místní varhaník Ondřej Skoták. Varhanní večer v konkatedrále pořádá Karel Kostera v rámci cyklu Letní hudební Opava.

Další koncert je naplánován na 11. srpna, kdy do minoritského kláštera zavítá Komorní filharmonie Ostrava se zahraničními sólisty a dirigentem.