Akce se uskuteční jako šestý ročník programu Kniha v 21. století. Konference začíná dnes v devět hodin. Po slavnostním zahájení přijde na řadu první část.

Na úvod se představí zástupce Slezské univerzity Jiří Urbanec, jehož tématem bude Četba českých literátů. Následovat bude vystoupení Zlaty Houškové na téma Reflexe studijní cesty po nizozemských knihovnách.

Nizozemsku se bude věnovat také Eva Křivá, a to s příspěvkem Výuka čtení pomocí speciální dětské literatury v Nizozemském království. První blok uzavřou dva muži: Roman Giebisch s tématem Grantové možnosti na regionální úrovni a Vincenc Streit s tématem Dr. Emil Holub, průkopník cestopisu o Africe, a přínos k rozšíření poznatků o Africe v Rakousku–Uhersku a Evropě.

Druhá část pokračuje od třinácté hodiny. Jako první vystoupí o Grandu Biblio Jaroslav Císař, jehož vystřídá Michal Lorenz s prací Naše bezpapírová budoucnost: sociální ukotvení papírové a elektronické knihy. Třetím přednášejícím dnešního programu Společnost a četba bude Petr Škyřík a jeho Čtenářské startupy v českém prostředí.

Ani tentokrát nebude na přednášce chybět zástupce Slovenské republiky Pavol Rankov s přednáškou Slovenská verejnosť a čítanie beletrie. S aktuálním tématem odpoledne vystoupí Kateřina Homolová. Její téma zní Dnes mladí lidé nečtou… Reflexe čtenářství dospívajících ve výzkumech minulých a současných.

Mnohem kratší název Čtenáři a peritexty patří přednášce Lenky Müllerové. Ještě než se dostanou na řadu studentské práce, tak v druhé části vystoupí trojice Michal Lorenz, Jan Zikuška a Jan Skupa, již jsou autory přednášky Alternativní četba Sněhu Neala Stephensona dle Y3K.

Závěr bude patřit studentkám Monice Petřekové a tématu Library 2.0, levně, rychle, kvalitně… a Olze Biernátové s přednáškou Projekt Guerrilla Readers: každé knihovně její guerillu!

Program druhého dne konference vám přineseme ve čtvrtek.

(ans)