Již loni se v samotném Vítkově vybralo 51 247 korun, na celém Vítkovsku pak 913 438 korun. Tyto prostředky byly použity například na zakoupení elektrických polohovacích postelí, na zpracování standardů kvality dle zákona o sociálních službách, na školení pečovatelek a mnohé další potřebné věci.

Již v těchto dnech je známo, jak se na Vítkovsku rozdělí peníze vybrané v Tříkrálové sbírce v roce 2008. Pětašedesát procent financí bude použito na zakoupení kompenzačních pomůcek a na provozní a rozvojovou činnost Charity Odry, do jejíž kompetence Vítkovsko spadá. Deset procent připadne na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Dalších patnáct procent půjde na činnost Diecézní charity ostravskoopavské. Pět procent připadne na činnost Charity Česká republika a konečně zbylých pět procent bude použito na náklady spojené s pořádáním Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.

Pokud si nejste jisti, že odevzdáváte svůj příspěvek do rukou těm pravým Třem králům, pak vězte, že vedoucímu skupiny koledníků je více než patnáct let a na viditelném místě bude mít průkazku. Pokladnička, kterou budou mít koledníci s sebou, bude zapečetěná. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na místním úřadě, následné rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.