Výstava dokonale zapadá do letošní koncepce městské galerie, která hodlá představovat tvorbu regionálních a místních autorů. Michael Foltýn svou prací navazuje na významného hradeckého výtvarníka a také otce Jeronýma Foltýna. Jeho tvorba se zaměřuje především na volnou grafiku.

Konkrétně se jedná o ruční tiskařské postupy. Nejčastěji používá čárový lept, suchou jehlu, akvatint, mezzotint, měkký kryt a další techniky, které mezi sebou kombinuje. V poslední době se začal věnovat také olejomalbě.

Na výstavě se návštěvníci seznámí s částí Foltýnových kreseb, maleb a grafik. Jde o studie portrétů, krajin a historických staveb. Určitě si tak povšimnete například originálního vyobrazení Bílé věže místního zámku.

„K myšlence vytvoření série portrétů přivedl autora velký malíř a grafik Emil Orlík, který vytvořil pětadevadesát portrétů slavných osobností," poznamenala tisková mluvčí Hradce nad Moravicí Jitka Celtová. Mezi vystavenými díly nechybí také slezská krajina.

Michael Foltýn se kresbě věnuje od nejútlejšího dětství. Chodil na Základní uměleckou školu v Hradci nad Moravicí. V té době získal různé diplomy a čestná uznání. Vzhledem k tomu, že chtěl své nadání dále rozvíjet, po ZUŠ přešel na Střední umělecko-průmyslovou školu v Opavě, kde v roce 2002 dokončil obor Propagační grafika.

Od roku 2005 pokračoval na Slezské univerzitě na Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Studia úspěšně završil před čtyřmi lety.