Jeho zatím poslední kniha má název Zpověď inkvizitora. Je to psychologický román o tom, co se může stát, když lidé dostanou neomezenou moc.

Vůbec přitom nezáleží na době ani na místě. Zabývá se proslulými procesy s čarodějnicemi na Šumpersku koncem 17. století, včetně dalších nepravostí té doby. Podobný motiv zpracoval též Václav Kaplický v historickém románu Kladivo na čarodějnice.

Stejnojmenný film podle něj natočil režisér Otakar Vávra. Ústřední postavou románu Zpověď inkvizitora je šumperský knížecí rychtář v lichtenštejnských službách František Ferdinand Gaup, muž, který finančním výhodám i pocitu bezpečí obětoval své svědomí.

Původně měl jako představitel panství zájem vystupovat jako rychtář a chránit své lidi, ale když pochopil, že by ho inkvizitorské soukolí mohlo semlít, obrátil a spojil se s mocnými. Byl jeho pouhým kolečkem, jak sám tvrdí, nebo byl jeho podíl mnohem významnější, než byl ochoten připustit?

Kniha je psána v ich formě jako zpověď tohoto zlého člověka, přísedícího v inkviziční komisi během čarodějnických procesů. Nezamlčuje páchání nesmyslných krutostí a představuje též postavy, které se manipulaci dokázaly vzepřít. Byli to převážně duchovní, kteří násilí odmítali, což bylo v té době velmi nebezpečné počínání.

Vázanou knihu se 480 stranami vydalo v listopadu nakladatelství MOBA Brno.