Oba protagonisté mají na svých kontech stovky tuzemských i zahraničních vystoupení i ocenění UNESCO za koncertní počin k poctě J. A. Komenského Vivat Comenius.

Štěpán Rak byl v roce 2000 jmenován prvním vysokoškolským profesorem kytary v republice a jako první kytarista na světě byl pozván k sólovému vystoupení na slavné moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského.

Jeho hru umocňuje nezaměnitelný hlas herce, moderátora a hudebníka Alfreda Strejčka, který je též vyhledávaným interpretem melodramatických děl spolu s tuzemskými orchestry, soubory i dirigenty.